Sandahls Goods & Parcel blir oberoende aktör inom logistik

2020-05-25

Ett starkt tryck från varuägare, som vill säkra sina transporter, föranleder Sandahls Goods & Parcel att avsluta samarbetet med Schenker den 26/9 2020, efter avtalsenlig uppsägningstid. Sandahls Goods & Parcel blir då en stark och oberoende aktör inom logistik med rikstäckande transporter med lastbil, i kombination med effektiva och hållbara järnvägstransporter mellan södra och norra Sverige.

- Från Sandahlsbolagens håll behöver vi agera skyndsamt och kraftfullt för att säkra vår verksamhet. Det handlar om att bevaka våra marknadsintressen, vårda våra kundrelationer och ta ansvar för medarbetarnas anställningar. Initialt var det Schenker som sade upp samarbetsavtalet till den 31/12, men vi väljer att påskynda processen för att kunna ta hand om varuägare som vill ansluta som kunder direkt till Sandahls Goods & Parcel, kommenterar Thord Sandahl, koncernchef Sandahlsbolagen.

Från den 26/9 2020 kommer Sandahls Goods & Parcel att agera som en oberoende aktör inom logistik. En ny säljorganisation är på plats och bolaget har full kapacitet att möta marknadens behov av högkvalitativa väg- och järnvägstransporter.

För mer information, kontakta:

Thord Sandahl
Koncernchef i Sandahlsbolagen
0733-73 60 10 | thord.sandahl@sandahlsbolagen.se