Kontakta oss gärna

Hylte kommun

Vi på Sandahls Entreprenad AB har fått kommunens förtroende att ta hand om ditt avfall, och ni är välkomna att kontakta oss med frågor och synpunkter.

Sandahls Entreprenad AB
Box 625
331 26 Värnamo

Telefon: 0770 33 33 50
Mail: tank-slam@sandahlsbolagen.se

Driftstörning

6 juni (nationaldag) körs 6 juni

21 juni (midsommarafton) körs 20 juni

Hushållsavfall

I den taxafinansierande sophämtningen ingår hämtning av hushållsavfall, dvs. avfall som uppkommer i ett hushåll, och för verksamheter det hushållsliknande avfallet.

Obs!
För att underlätta för chaufförerna tänk på att skotta och halkbekämpa. Låt kärlen stå kvar ute tills de blivit tömda. Tack på förhand!

 

Detta får inte slängas i soporna:
 • frätande eller giftiga ämnen
 • flytande varor
 • eldfarliga eller explosiva varor
 • tunga eller stora föremål
 • byggnadsavfall 
 • trädgårdsavfall 
 • farligt avfall, el-avfall
Tips för att undvika lukt i kärlet
 • Lägg en tidning i botten på kärlet, den hjälper till att suga upp vätska.
 • Paketera avfallet i soppåsar, lägg det inte löst i kärlet. 
 • Placera kärlet i skugga.
Grovavfall / Trädgårdsavfall

Grovafall lämnas på närmaste återvinningscentral Exempel på avfall som inte går att lägga i ordinarie kärl eller säck som därmed är grovavfall:

 • Möbler
 • Husgeråd
 • Cyklar
 • Madrasser

Trädgårdsavfall kan lämnas på närmaste vegitationsupplag. Exempel på trädgårdsavfall: 

 • Löv 
 • Gräs 
 • Mossa 
 • Häckklipp och grenar
Farligt avfall

Lämnas på närmaste återvinningscentral. Gäller endast hushåll Exempel på farligt avfall:

 • Bekämpningsmedel
 • Lösningsmedel 
 • Lysrör och lågenergilampor
 • Glödlampor
 • Färg- och oljerester
 • Frätande ämnen
 • Batterier
 • Elapparater med inbyggda batterier
Latrin

Kärlet som tillhandahålls är en plasttunna med lock. Hämtning av latrinkärl sker i samband med sophämtning. Latrinkärlet ska placeras i anslutning till sopkärl och vid farbar väg. Beställning av antal latrinkärl sker en gång per år, vid behov kontakta kommunen.

 

Vitvaror och elektronik

Lämnas till inköpsstället eller återvinningscentral.

För mer information kontakta:
Tel. 0770-33 33 50
Mail: entreprenad@sandahlsbolagen.se

Container

Sandahls Entreprenad samlar in och hanterar de flesta avfallstyper med containrar. Vi skapar containerlösningar helt anpassade från er verksamhet och ert sorteringsbehov. Containrar finns i flera olika storlekar & modeller och tidslösningar.

Spar på din fritid – Helgcontainer - och du slipper köa vid kommunens återvinningscentral. Vi sorterar och tar omhand ditt avfall.

Du får slänga allt utom farligt avfall, elektronik, hushållssopor och matavfall i containern.

För mer information kontakta:
Tel. 0770-33 33 50
Mail: entreprenad@sandahlsbolagen.se

Slamtömning, brunn och tank

Tömningar aviseras av Hylte Kommun

Checklista inför slamtömning
 • Vägen körbar, framkomlig och hålla för ett tungt fordon.
 • Fri vägbredd och fri höjd från buskar och hinder till minst - 3,5m.
 • Stopplats för slamtömningsfordon måste vara trafiksäker. Kan inte stå på väg i kurva eller bakom skymt krön.
 • Vägbom upplåst
 • Vintertid skall vägen fram till brunnen vara skottad och sandad.
 • Området kring brunnen måste vara röjt och får inte vara blockerat av t.ex. staket, prydnadssaker eller planteringar. Fri höjd=2m, Fri bredd=1m
 • Brunnslocket skall vara lättåtkomligt och väl synligt.
 • Locket skall vara upplåst och möjligt att lyfta av. (Max 25kg)
 • Locket ska vara utmärkt med flagga. Använd gärna vimpeln som vi skickar med i detta brev. Om vi får problem med att hitta brunnen kan vi tyvärr inte utföra tömning.
 • Om du önskar informera oss om någon särskild notering är du välkommen att maila oss.

Glöm inte att ange:

 • Namn
 • Anläggningsnummer
 • Fastighetsbeteckning
 • Mobiltelefonnummer

Vid ytterligare funderingar kan ni nå Sandahls trafikledning via:
Mail: tank-slam@Sandahlsbolagen.se
Telefon: 0371-50097

Kontakta oss

Tommi Sorsa

Arbetschef Tank & Slam
0370-51 60 36
0733-73 60 36
tommi.sorsa@sandahls.com

Ola Johansson

Platschef Tank & Slam Ljungby
0370-51 60 32
0733-73 60 32
ola.johansson@sandahls.com

Anton Lorentzon

Platschef Tank & Slam Anderstorp
0733-73 60 35
anton.lorentzon@sandahls.com

Sara Kurtsson

Transportledare Tank & Slam
0733-73 66 10
sara.kurtsson@sandahls.com

Lena Broling

Transportplanerare Tank & Slam
0733-73 71 22
lena.broling@sandahls.com

Robert Sejdhage

Arbetschef Transport & Recycling/Ballast
0370-51 60 31
0733-73 60 31
robert.sejdhage@sandahls.com

Kristoffer Dahlberg

Platschef Transport & Recycling Anderstorp
0733-73 60 33
kristoffer.dahlberg@sandahls.com