Kontakta oss gärna

Sandahls har ett aktivt kvalitets- och miljöarbete som genomsyrar alla delar i koncernen. Vi är certifierade och rapporterar enligt kvalitetsledningssystemet SS-EN 9001:2015 och miljöledningssystemet SS-EN 14 001:2015. På så vis säkerställer vi förbättringsarbetet på dessa viktiga områden.

Dokument 

Certifikat