Kontakta oss gärna

Avfallshantering

Sandahls erbjuder effektiv hantering av både icke farligt och farligt avfall. Detta inbegriper allt från kommunal sophantering och privat containerservice till hantering och lagring av industriellt avfall. Allt sker såklart med hållbarhet och miljö i åtanke.

Säker hantering av avfall

Att ta hand om avfall och sopor på ett säkert sätt en en viktig samhällsfunktion. Vi är alla, privatpersoner, kommuner och företag, beroende av att det avfall vi producerar kan tas om hand på ett säkert sätt. En hållbar utveckling kräver också att vi återför så mycket resurser vi bara kan till kretsloppet, och återvinning är en central del i vår avfallshantering. Vi på Sandahls är verksamma inom flera delar av samhällets avfallshantering.

 
Kommunal avfallshantering

Vi har avtal med flera kommuner om att hantera den kommunala soptömningen. I detta uppdrag ingår att hämta hushållssopor, men också att bistå med att hantera grovavfall och trädgårsavfall, ta hand om farligt avfall och hämtning av latrinkärl. Mer information om vad som gäller i respektive kommun, samt tömningstider, finns här >>.

 
Företagstjänster

Företag kan anlita oss för hantering av alla sorters icke farligt och farligt avfall. I detta uppdrag kan ingå att vi återvinner elektronik, tar hand om byggavfall och utför besiktning och tömning av oljeavskiljare.

 
Containerservice

Både privatpersoner och företag kan använda vår containerservice. Privatpersoner behöver ibland en container i samband med en husrenovering, och företag kan behöva en stående container för tex wellpapp.

 
Slamsugning

Vi utför alla typer av uppdrag inom slamsugning, såväl förebyggande som akutåtgärd. Inom slamsugning kan vi bland annat bistå med slamsugning av gatubrunnar, pumpgropar och fettavskiljare.

 
Tillstånd och certifikat

Sandahls innehar de tillstånd och certifikat som behövs för att hantera och mellanlagra avfall. Kontakta oss för att del av särskilda myndighetstillstånd.

Vårt erbjudande inom entreprenad

Entreprenadtjänster

Behöver du entreprenadtjänster av hög kvalitet? Vi på Sandahls har bred kompetens och lång branscherfarenhet för att ta helhetsansvar för kvalificerade uppdrag inom en rad olika områden.

Avfallshantering

Hantering av avfall kräver hög säkerhet, särskilt när det kommer till farligt avfall. Vi erbjuder allt från kommunal sophantering och privat containerservice till hantering och lagring av industriellt avfall.

Asfaltsbeläggning

Med hög kompetens och egen produktion erbjuder vi asfaltsbeläggning av högsta kvalitet. Som helhetsleverantör utför vi även förberedande underarbeten och transport av massor och material. 

Transporttjänster

Transporttjänster är en specialitet. Vi har kompetens och specialfordon inom ett stort antal användningsområden, och kan som helhetsleverantör hjälpa dig att lyfta, flytta, transportera och leverera.

Maskintjänster

Vi har ett helhetserbjudande för dig som söker professionella maskintjänster inom bygg, anläggning och industri. Våra maskinförare har hög kompetens och tillgång till en omfattande maskinpark.

Materialförsäljning

Sandahls erbjuder företag och privatpersoner en mängd olika sorters material. Vi har egna berg- och sandtäkter där vi utvinner naturmaterial, och dessutom egen tillverkning av asfalt och betong.

Inspektionstjänster

Våra inspektionstjänster kan användas förebyggande för att få status på byggnadsverk och ledningar. Inspektionstjänsterna kan också användas när problem har uppstått och man vill hitta orsaken.