Kontakta oss gärna

Avfallshantering

Sandahls erbjuder effektiv hantering av både icke farligt och farligt avfall. Detta inbegriper allt från kommunal sophantering och privat containerservice till hantering och lagring av industriellt avfall. Allt sker såklart med hållbarhet och miljö i åtanke.

Säker hantering av avfall

Att ta hand om avfall och sopor på ett säkert sätt en en viktig samhällsfunktion. Vi är alla, privatpersoner, kommuner och företag, beroende av att det avfall vi producerar kan tas om hand på ett säkert sätt. En hållbar utveckling kräver också att vi återför så mycket resurser vi bara kan till kretsloppet, och återvinning är en central del i vår avfallshantering. Vi på Sandahls är verksamma inom flera delar av samhällets avfallshantering.

 
Kommunal avfallshantering

Vi har avtal med flera kommuner om att hantera den kommunala soptömningen. I detta uppdrag ingår att hämta hushållssopor, men också att bistå med att hantera grovavfall och trädgårsavfall, ta hand om farligt avfall och hämtning av latrinkärl. Mer information om vad som gäller i respektive kommun, samt tömningstider, finns här >>.

 
Företagstjänster

Företag kan anlita oss för hantering av alla sorters icke farligt och farligt avfall. I detta uppdrag kan ingå att vi återvinner elektronik, tar hand om byggavfall och utför besiktning och tömning av oljeavskiljare.

 
Containerservice

Både privatpersoner och företag kan använda vår containerservice. Privatpersoner behöver ibland en container i samband med en husrenovering, och företag kan behöva en stående container för tex wellpapp.

 
Slamsugning

Vi utför alla typer av uppdrag inom slamsugning, såväl förebyggande som akutåtgärd. Inom slamsugning kan vi bland annat bistå med slamsugning av gatubrunnar, pumpgropar och fettavskiljare.

 
Tillstånd och certifikat

Sandahls innehar de tillstånd och certifikat som behövs för att hantera och mellanlagra avfall. Kontakta oss för att del av särskilda myndighetstillstånd.

Kontakta oss

Robert Sejdhage

Arbetschef Transport & Recycling/Ballast
0370-51 60 31
0733-73 60 31
robert.sejdhage@sandahls.com

Kristoffer Dahlberg

Platschef Transport & Recycling Anderstorp
0733-73 60 33
kristoffer.dahlberg@sandahls.com

Henrik Jalonen

Platschef Transport & Recycling Skillingaryd
0733-73 60 77
henrik.jalonen@sandahls.com

Vårt erbjudande inom entreprenad

Entreprenadtjänster
Hyr container
Asfaltsbeläggning
Avfallshantering
Farligt avfall
Oljeavskiljare
Transporttjänster
Maskintjänster
Spoltjänster
Slamsugning
Materialförsäljning
Betong
Specialbetong
Inspektionstjänster
Myndighetstillstånd