Kontakta oss gärna

För Sandahls är hållbarhet grunden till lönsamma affärer. Därför arbetar vi ständigt för att utvecklas i en hållbar riktning. Detta handlar både om att nå våra egna högt ställda ambitioner, och om att möta förväntningar från kunder och samhälle. Hållbarhet är integrerat i alla delar av verksamheten, och målbilden är klar. Vi vill vara främst.

Miljömässig hållbarhet

Vi har bara en jord och den vill vi vara rädda om. Eftersom transporter ofrånkomligen har ett miljöavtryck vill vi göra allt vi kan för att detta ska bli så litet som möjligt. Våra miljösatsningar tar sig uttryck i en ständig utveckling av våra produkter. Bland annat erbjuder vi tågtransporter i egen regi, vilket gör att vi kan ersätta hundratals lastbilar på vägarna varje dag. Järnvägstrafik ger stora miljövinster och lägre CO2-utsläpp, även jämfört med lastbilar som drivs med biobränsle. Med detta sagt så har vi en hög andel LBG-fordon på de sträckor där järnvägstrafik inte är ett alternativ.

Ett exempel på Sandahls engagemang inom miljö är att vi anslutit oss till regeringens klimatmål om att reducera klimatgasutsläppen med 70% till 2030.

Social hållbarhet

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång. Vårt engagemang inom social hållbarhet handlar därför mycket om att ta vårt ansvar som arbetsgivare, och se till att medarbetarna trivs, utvecklas och erbjuds avtalsenliga anställningsvillkor. Detta innefattar en god arbetsmiljö, rimlig ekonomisk ersättning och att vi alltid följer kör- och vilotider.

Med medarbetare som mår bra säkerställer vi ett starkt och konkurrenskraftigt företag, idag och i morgon. Att vara en attraktiv arbetsgivare är därför en prioriterad fråga där vi anstränger oss för att ligga i topp. Vår företagskultur kallas även för Sandahlsandan, och där beskrivs hur företaget och alla medarbetare samverkar, ställer upp och engagerar sig för att vi tillsammans ska nå bästa resultat.

Utöver vårt arbetsgivaransvar vill vi vara en respekterad del i samhället där vi verkar. Vi engagerar oss därför gärna i lokala frågor och sammanhang där vi kan göra skillnad och medverka till ökad social hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet

Sandahls behöver vara ett ekonomiskt hållbart företag, eftersom ekonomin på ett övergripande plan påverkar våra möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. Lönsamhet och en solid ekonomisk grund är en förutsättning för att kunna vara en stabil affärspartner för både kunder och leverantörer. En god ekonomi ger handlingsutrymme och låter oss göra de satsningar som vi vet är gynnsammast på sikt.

Ekonomisk framgång är vidare en viktig faktor för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Det ger oss möjligheten att utveckla medarbetarna och skapa en arbetsplats där man gärna stannar och är lojal med. En attraktiv arbetsplats har större möjligheter att anställa de medarbetare som kan bidra till positiv utveckling.