Kontakta oss gärna

Sandahls har höga ambitioner inom hållbarhet och arbetar ständigt för att utvecklas och bli bättre. Alla delar av verksamheten ingår i vårt hållbarhetsarbete, som har sin utgångspunkt i FNs Globala målen. Här täcker vi in frågor som miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och hållbar bolagsstyrning, allt utifrån de tre fokusområden som är mest relevanta för vår verksamhet. Målmedvetet rör vi oss framåt, fast förvissade om att vi är på rätt väg.

Hållbarhetsrapport

Följ Sandahls arbete inom hållbarhet, ladda ner vår Hållbarhetsrapport.

Hållbarhetsrapport 2022 >

Trafikkalendern

Trafikkalendern är ett läromedel om trafiksäkerhet för barn. Sandahls är stolt sponsor av projektet som gör trafikundervisning både roligt och utvecklande, och samtidigt en del av lärandet för en hållbar utveckling.

Globala målen

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 globala mål som ska uppnås till år 2030. Syftet är att skapa en hållbar utveckling för att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Sandahls har valt att fokusera på de tre mål där vi, utifrån vår verksamhets inriktning, bedömer att vi kan göra störst skillnad.

Automatisk behörighetskontroll

Alla arbetsgivare inom yrkestrafiken har ett lagstadgat och straffsanktionerat ansvar för att deras förare har giltig behörighet vid utförande av yrkesmässig trafik. Även transportköpare har ett straffsanktionerat ansvar att kontrollera att transportören har ett giltigt trafiktillstånd när transportuppdraget utges. Systemet bygger på automatiska dagliga kontroller via BKY och Transportstyrelsens Vägtrafikregister. Att vara ansluten till BKY visar att vi uppfyller de lagenliga kraven.