Kontakta oss gärna

Trygg helhetsleverantör

Sandahls Entreprenad är en lösningsorienterad helhetsleverantör med bred kompetens. Du kan känna dig trygg med att vi har resurserna och erfarenheten för att leverera hållbar kvalitet på högsta nivå.

Bred kompetens

Vi på Sandahls Entreprenad erbjuder produkter och lösningar för alla typer av anläggnings- och entreprenadprojekt. Vare sig du håller i ett stort infrastrukturprojekt, ett lokalt underhållsuppdrag eller är privatperson kan vi hjälpa dig. Vi skräddarsyr vår entreprenadlösning till ditt projekts unika förutsättningar och tar ansvar för allt från kvalitet och miljö till säkerhet och ekonomi.

Med egen kompetent personal, och en stor fordonsflotta med många specialfordon, är Sandahls Entreprenad den enda kontakt du behöver för att genomföra dina projekt.

Vi har hållbarhet som en ständig ledstjärna och jobbar för att dina projekt ska vara en investering på sikt. Vi tar ansvar för din entreprenad, för våra medarbetare och för en hållbar affärsmodell. Med oss är ditt projekt på rätt väg.

Vårt erbjudande inom entreprenad

Entreprenadtjänster

Behöver du entreprenadtjänster av hög kvalitet? Vi på Sandahls har bred kompetens och lång branscherfarenhet för att ta helhetsansvar för kvalificerade uppdrag inom en rad olika områden.

Avfallshantering

Hantering av avfall kräver hög säkerhet, särskilt när det kommer till farligt avfall. Vi erbjuder allt från kommunal sophantering och privat containerservice till hantering och lagring av industriellt avfall.

Asfaltsbeläggning

Med hög kompetens och egen produktion erbjuder vi asfaltsbeläggning av högsta kvalitet. Som helhetsleverantör utför vi även förberedande underarbeten och transport av massor och material. 

Transporttjänster

Transporttjänster är en specialitet. Vi har kompetens och specialfordon inom ett stort antal användningsområden, och kan som helhetsleverantör hjälpa dig att lyfta, flytta, transportera och leverera.

Maskintjänster

Vi har ett helhetserbjudande för dig som söker professionella maskintjänster inom bygg, anläggning och industri. Våra maskinförare har hög kompetens och tillgång till en omfattande maskinpark.

Materialförsäljning

Sandahls erbjuder företag och privatpersoner en mängd olika sorters material. Vi har egna berg- och sandtäkter där vi utvinner naturmaterial, och dessutom egen tillverkning av asfalt och betong.

Inspektionstjänster

Våra inspektionstjänster kan användas förebyggande för att få status på byggnadsverk och ledningar. Inspektionstjänsterna kan också användas när problem har uppstått och man vill hitta orsaken. 

Specialtransporter

Sandahls erbjuder specialtransporter inom en rad olika områden med stora volymer och vikter. Med lång erfarenhet och en specialiserad fordonsflotta tar vi oss an allt från hustransporter till transporter av flis och andra skogliga biprodukter.