Kontakta oss gärna

Trygg helhetsleverantör

Sandahls Entreprenad är en lösningsorienterad helhetsleverantör med bred kompetens. Du kan känna dig trygg med att vi har resurserna och erfarenheten för att leverera hållbar kvalitet på högsta nivå.

Bred kompetens

Vi på Sandahls Entreprenad erbjuder produkter och lösningar för alla typer av anläggnings- och entreprenadprojekt. Vare sig du håller i ett stort infrastrukturprojekt, ett lokalt underhållsuppdrag eller är privatperson kan vi hjälpa dig. Vi skräddarsyr vår entreprenadlösning till ditt projekts unika förutsättningar och tar ansvar för allt från kvalitet och miljö till säkerhet och ekonomi.

Med egen kompetent personal, och en stor fordonsflotta med många specialfordon, är Sandahls Entreprenad den enda kontakt du behöver för att genomföra dina projekt.

Vi har hållbarhet som en ständig ledstjärna och jobbar för att dina projekt ska vara en investering på sikt. Vi tar ansvar för din entreprenad, för våra medarbetare och för en hållbar affärsmodell. Med oss är ditt projekt på rätt väg.

Vårt erbjudande inom entreprenad

Entreprenadtjänster
Hyr container
Asfaltsbeläggning
Avfallshantering
Farligt avfall
Oljeavskiljare
Transporttjänster
Maskintjänster
Spoltjänster
Slamsugning
Materialförsäljning
Betong
Specialbetong
Inspektionstjänster
Myndighetstillstånd