Kontakta oss gärna

Specialbetong

Sandahls erbjuder entreprenadtjänster av hög kvalitet. Vi tar helhetsansvar för kvalificerade uppdrag inom en rad olika områden vad gäller betongkonstruktioner och reparationsarbeten.

Injektering

På många betongkonstruktioner uppstår sprickor. Dessa kan uppkomma vid nybyggnation, eller senare på grund av belastningar, miljö eller påkörningar. Vi kan injektera sprickor för att limma ihop dem eller stoppa vatteninträngning. Vi använder oss av flera olika metoder beroende på sprickornas egenskaper och omgivningens krav; cementinjektering vid större håligheter, epoxi vid torrinjektering och polyuretan vid fuktiga anläggningar. För att säkerställa vår höga kompetens inom området genomför vi regelbundet besök och utbildningar hos våra leverantörer.

 
Sprutbetong

Sprutbetong kan med fördel användas vid reparationsarbeten där ett täckande betongskikt är för lågt, eller där skador uppkommit i ytan. Sprutbetongen som motsvarar en klass 1-gjutning, är noggrant utprovad och uppbyggd för att fästa effektivt. Konstruktivt är den otroligt stark. Vi arbetar med torrsprutning, dvs vi tillsätter vattnet i munstycket på slangen, så betongen fuktas på väg mot konstruktionen. Vi har lång erfarenhet från reparationer på broar, dammar, och inom tung industri.

Kontakta oss

Mårten Hernbrandt

Arbetschef Specialbetong
0733-73 60 74
marten.hernbrant@sandahls.com

Vårt erbjudande inom entreprenad

Entreprenadtjänster
Hyr container
Asfaltsbeläggning
Avfallshantering
Farligt avfall
Oljeavskiljare
Transporttjänster
Maskintjänster
Spoltjänster
Slamsugning
Materialförsäljning
Betong
Specialbetong
Inspektionstjänster
Myndighetstillstånd