Kontakta oss gärna

Oljeavskiljare

Sandahls är experter på oljeavskiljare. Anlita oss för allt som rör din oljeavskiljare så säkerställer du problemfri drift och att alla myndighetskrav avseende inspektion och avfallshantering uppfylls.

 

Detta är en oljeavskiljare

En oljeavskiljare är en reningsanläggning som ska förhindra läckage av olja till avlopp eller omgivande vattendrag. Oljeavskiljaren utnyttjar det faktum att olja är lättare än vatten och därför lägger sig på vattenytan, medan slam och tyngre partiklar sjunker till botten. Det renade vattnet kan sedan rinna vidare till avlopps- eller dagvattennätet.

Oljeavskiljare krävs bland annat vid följande verksamheter:

  • Bensinstationer och biltvättar
  • Trafikbelastade ytor som garage och parkeringsplatser
  • Industrier och verkstäder som hanterar oljor
 
Inspektion av oljeavskiljare

Det ställs höga krav på verksamheter som använder en oljeavskiljare. Kraven innebär att oljeavskiljaren ska genomgå en omfattande inspektion vart femte år, eller oftare om lokala föreskrifter så föreskriver. Vad som ska inspekteras avgörs av miljökontoret i respektive kommun. Sandahls har kompetens att genomföra dessa inspektioner, vi är auktoriserade enligt Svensk Standard EN 858. Du kan därför förlita dig på att inspektionerna genomförs av välutbildad personal och enligt gällande regler.

 

Underhåll av oljeavskiljare

För att oljeavskiljaren ska fungera problemfritt behöver den regelbundet kontrolleras och underhållas. Här kan Sandahls bistå med det arbete som enligt reglerna måste göras. Bland annat ska man minst var sjätte månad kontrollera oljeskiktets tjocklek, slamlagrets tjocklek, göra funktionskontroll av larmen och den automatiska avstängningen och kontrollera koalesatorns funktion. Minst en gång om året ska oljeavskiljaren tömmas, rengöras och återfyllas med vatten.

Vårt erbjudande inom entreprenad

Entreprenadtjänster

Behöver du entreprenadtjänster av hög kvalitet? Vi på Sandahls har bred kompetens och lång branscherfarenhet för att ta helhetsansvar för kvalificerade uppdrag inom en rad olika områden.

Avfallshantering

Hantering av avfall kräver hög säkerhet, särskilt när det kommer till farligt avfall. Vi erbjuder allt från kommunal sophantering och privat containerservice till hantering och lagring av industriellt avfall.

Asfaltsbeläggning

Med hög kompetens och egen produktion erbjuder vi asfaltsbeläggning av högsta kvalitet. Som helhetsleverantör utför vi även förberedande underarbeten och transport av massor och material. 

Transporttjänster

Transporttjänster är en specialitet. Vi har kompetens och specialfordon inom ett stort antal användningsområden, och kan som helhetsleverantör hjälpa dig att lyfta, flytta, transportera och leverera.

Maskintjänster

Vi har ett helhetserbjudande för dig som söker professionella maskintjänster inom bygg, anläggning och industri. Våra maskinförare har hög kompetens och tillgång till en omfattande maskinpark.

Materialförsäljning

Sandahls erbjuder företag och privatpersoner en mängd olika sorters material. Vi har egna berg- och sandtäkter där vi utvinner naturmaterial, och dessutom egen tillverkning av asfalt och betong.

Inspektionstjänster

Våra inspektionstjänster kan användas förebyggande för att få status på byggnadsverk och ledningar. Inspektionstjänsterna kan också användas när problem har uppstått och man vill hitta orsaken.