Kontakta oss gärna

Oljeavskiljare

Sandahls är experter på oljeavskiljare. Anlita oss för allt som rör din oljeavskiljare så säkerställer du problemfri drift och att alla myndighetskrav avseende inspektion och avfallshantering uppfylls.

Detta är en oljeavskiljare

En oljeavskiljare är en reningsanläggning som ska förhindra läckage av olja till avlopp eller omgivande vattendrag. Oljeavskiljaren utnyttjar det faktum att olja är lättare än vatten och därför lägger sig på vattenytan, medan slam och tyngre partiklar sjunker till botten. Det renade vattnet kan sedan rinna vidare till avlopps- eller dagvattennätet.

Oljeavskiljare krävs bland annat vid följande verksamheter:

  • Bensinstationer och biltvättar
  • Trafikbelastade ytor som garage och parkeringsplatser
  • Industrier och verkstäder som hanterar oljor
 
Inspektion av oljeavskiljare

Det ställs höga krav på verksamheter som använder en oljeavskiljare. Kraven innebär att oljeavskiljaren ska genomgå en omfattande inspektion vart femte år, eller oftare om lokala föreskrifter så föreskriver. Vad som ska inspekteras avgörs av miljökontoret i respektive kommun. Sandahls har kompetens att genomföra dessa inspektioner, vi är auktoriserade enligt Svensk Standard EN 858. Du kan därför förlita dig på att inspektionerna genomförs av välutbildad personal och enligt gällande regler.

 

Underhåll av oljeavskiljare

För att oljeavskiljaren ska fungera problemfritt behöver den regelbundet kontrolleras och underhållas. Här kan Sandahls bistå med det arbete som enligt reglerna måste göras. Bland annat ska man minst var sjätte månad kontrollera oljeskiktets tjocklek, slamlagrets tjocklek, göra funktionskontroll av larmen och den automatiska avstängningen och kontrollera koalesatorns funktion. Minst en gång om året ska oljeavskiljaren tömmas, rengöras och återfyllas med vatten.

Kontakta oss

Tommi Sorsa

Arbetschef Tank & Slam
0370-51 60 36
0733-73 60 36
tommi.sorsa@sandahls.com

Anton Lorentzon

Platschef Tank & Slam Anderstorp
Stf Platschef
0733-73 60 35
anton.lorentzon@sandahls.com

Sara Kurtsson

Transportledare Tank & Slam
0733-73 66 10
sara.kurtsson@sandahls.com

Lena Broling

Administratör Tank & Slam
0733-73 71 22
lena.broling@sandahls.com

Vårt erbjudande inom entreprenad

Entreprenadtjänster
Hyr container
Asfaltsbeläggning
Avfallshantering
Farligt avfall
Oljeavskiljare
Transporttjänster
Maskintjänster
Spoltjänster
Slamsugning
Materialförsäljning
Betong
Specialbetong
Inspektionstjänster
Myndighetstillstånd