Kontakta oss gärna

Entreprenadtjänster

Sandahls erbjuder entreprenadtjänster av hög kvalitet. Med bred kompetens och lång branscherfarenhet kan vi ta helhetsansvar för kvalificerade uppdrag inom en rad olika områden.

 

Helhetspartner inom entreprenadtjänster

Vi har i många år utfört entreprenadtjänster inom väg- och infrastrukturprojekt, på uppdrag av såväl privata aktörer som inom offentlig upphandling. Med grundmurad kompetens och erfarenhet är vi en totalpartner som kan ta ansvar för helheten och addera värde till projekten. Vårt erbjudande är unikt på så vis att våra välutbildade medarbetare behärskar ett stort antal kompetenser. Dessutom har vi en stor fordons- och maskinpark anpassad för att klara de flesta typer av uppdrag såsom gräv, schaktning och transport.

 
Mark- och betongarbeten

Vi utför alla sorters arbeten inom mark och betong. Vanliga uppdrag är grävning och schaktning och grundläggning i infrastrukturprojekt och husbyggnationer. Vi är med från första spadtaget till dess att grunden är gjuten, och vi transporterar massor till och från arbetsplatsen.

 
Injektering

På många betongkonstruktioner uppstår sprickor. Dessa kan uppkomma vid nybyggnation, eller senare på grund av belastningar, miljö eller påkörningar. Vi kan injektera sprickor för att limma ihop dem eller stoppa vatteninträngning. Vi använder oss av flera olika metoder beroende på sprickornas egenskaper och omgivningens krav; cementinjektering vid större håligheter, epoxi vid torrinjektering och polyuretan vid fuktiga anläggningar. För att säkerställa vår höga kompetens inom området genomför vi regelbundet besök och utbildningar hos våra leverantörer.

 
Sprutbetong

Sprutbetong kan med fördel användas vid reparationsarbeten där ett täckande betongskikt är för lågt, eller där skador uppkommit i ytan. Sprutbetongen som motsvarar en klass 1-gjutning, är noggrant utprovad och uppbyggd för att fästa effektivt. Konstruktivt är den otroligt stark. Vi arbetar med torrsprutning, dvs vi tillsätter vattnet i munstycket på slangen, så betongen fuktas på väg mot konstruktionen. Vi har lång erfarenhet från reparationer på broar, dammar, och inom tung industri.

Kontakta oss

Mikael Pålsson

Arbetschef Anläggning
0370-51 66 88
0733-73 66 88
mikael.palsson@sandahls.com

Andreas Johannesson

Platschef Anläggning
0370-51 60 78
0733-73 60 78
andreas.johannesson@sandahls.com

Kristoffer Karlsson

Platschef Anläggning
0733-73 66 63
kristoffer.karlsson@sandahls.com

Vårt erbjudande inom entreprenad

Entreprenadtjänster
Hyr container
Asfaltsbeläggning
Avfallshantering
Farligt avfall
Oljeavskiljare
Transporttjänster
Maskintjänster
Spoltjänster
Slamsugning
Materialförsäljning
Betong
Specialbetong
Inspektionstjänster
Myndighetstillstånd