Kontakta oss gärna

Entreprenadtjänster

Sandahls erbjuder entreprenadtjänster av hög kvalitet. Med bred kompetens och lång branscherfarenhet kan vi ta helhetsansvar för kvalificerade uppdrag inom en rad olika områden.

Helhetspartner inom entreprenadtjänster

Vi har i många år utfört entreprenadtjänster inom väg- och infrastrukturprojekt, på uppdrag av såväl privata aktörer som inom offentlig upphandling. Med grundmurad kompetens och erfarenhet är vi en totalpartner som kan ta ansvar för helheten och addera värde till projekten. Vårt erbjudande är unikt på så vis att våra välutbildade medarbetare behärskar ett stort antal kompetenser. Dessutom har vi en stor fordons- och maskinpark anpassad för att klara de flesta typer av uppdrag såsom gräv, schaktning och transport.

 
Mark- och betongarbeten

Vi utför alla sorters arbeten inom mark och betong. Vanliga uppdrag är grävning och schaktning och grundläggning i infrastrukturprojekt och husbyggnationer. Vi är med från första spadtaget till dess att grunden är gjuten, och vi transporterar massor till och från arbetsplatsen.

 
Injektering

På många betongkonstruktioner uppstår sprickor. Dessa kan uppkomma vid nybyggnation, eller senare på grund av belastningar, miljö eller påkörningar. Vi kan injektera sprickor för att limma ihop dem eller stoppa vatteninträngning. Vi använder oss av flera olika metoder beroende på sprickornas egenskaper och omgivningens krav; cementinjektering vid större håligheter, epoxi vid torrinjektering och polyuretan vid fuktiga anläggningar. För att säkerställa vår höga kompetens inom området genomför vi regelbundet besök och utbildningar hos våra leverantörer.

 
Sprutbetong

Sprutbetong kan med fördel användas vid reparationsarbeten där ett täckande betongskikt är för lågt, eller där skador uppkommit i ytan. Sprutbetongen som motsvarar en klass 1-gjutning, är noggrant utprovad och uppbyggd för att fästa effektivt. Konstruktivt är den otroligt stark. Vi arbetar med torrsprutning, dvs vi tillsätter vattnet i munstycket på slangen, så betongen fuktas på väg mot konstruktionen. Vi har lång erfarenhet från reparationer på broar, dammar, och inom tung industri.

Vårt erbjudande inom entreprenad

Entreprenadtjänster

Behöver du entreprenadtjänster av hög kvalitet? Vi på Sandahls har bred kompetens och lång branscherfarenhet för att ta helhetsansvar för kvalificerade uppdrag inom en rad olika områden.

Avfallshantering

Hantering av avfall kräver hög säkerhet, särskilt när det kommer till farligt avfall. Vi erbjuder allt från kommunal sophantering och privat containerservice till hantering och lagring av industriellt avfall.

Asfaltsbeläggning

Med hög kompetens och egen produktion erbjuder vi asfaltsbeläggning av högsta kvalitet. Som helhetsleverantör utför vi även förberedande underarbeten och transport av massor och material. 

Transporttjänster

Transporttjänster är en specialitet. Vi har kompetens och specialfordon inom ett stort antal användningsområden, och kan som helhetsleverantör hjälpa dig att lyfta, flytta, transportera och leverera.

Maskintjänster

Vi har ett helhetserbjudande för dig som söker professionella maskintjänster inom bygg, anläggning och industri. Våra maskinförare har hög kompetens och tillgång till en omfattande maskinpark.

Materialförsäljning

Sandahls erbjuder företag och privatpersoner en mängd olika sorters material. Vi har egna berg- och sandtäkter där vi utvinner naturmaterial, och dessutom egen tillverkning av asfalt och betong.

Inspektionstjänster

Våra inspektionstjänster kan användas förebyggande för att få status på byggnadsverk och ledningar. Inspektionstjänsterna kan också användas när problem har uppstått och man vill hitta orsaken.