Kontakta oss gärna

Slamsugning

Slamsugning är ett effektivt sätt att tömma och rengöra tankar och behållare. Med egna bilar utför Sandahls alla sorters slamsugning. Kontakta oss för regelbunden slamsugning som eliminerar igenslamning och kostsamma driftstopp.

Hur fungerar slamsugning?

Slamsugning av system och behållare kan utföras på flera nivåer, allt beroende på behov. Vid en heltömning töms hela tanken och rengörs, vid en deltömning suger man upp toppskiktet och det mesta av bottenslammet medan övrig vätska lämnas och vid en topptömning sugs endast toppskiktet upp. Slamsugning används både i företag och hos privatpersoner, vanliga områden är:

  • Oljeavskiljare
  • Fettavskiljare
  • Avloppstankar
  • Trekammarbrunnar
  • Septiktankar
  • Tvätthallar
  • ADR-transporter
  • Översvämninga
 
Slamsugning och rengöring

Sandahls använder specialanpassade sugbilar med lång slang som når långt in i trånga utrymmen som garage eller källare. Samtidigt som vi slamsuger kan vi rengöra smutsade ytor, enkelt och effektivt i samma besök.

Öppettider

Måndag - Fredag 08.00 - 16.00

Order telefon: 0770 33 33 50
Mail: tank-slam@sandahlsbolagen.se

För jourkörning, ring: 0371-500 97

 

 

Kontakta oss

Tommi Sorsa

Arbetschef Tank & Slam
0370-51 60 36
0733-73 60 36
tommi.sorsa@sandahls.com

Anton Lorentzon

Platschef Tank & Slam Anderstorp
Stf Platschef
0733-73 60 35
anton.lorentzon@sandahls.com

Sara Kurtsson

Transportledare Tank & Slam
0733-73 66 10
sara.kurtsson@sandahls.com

Lena Broling

Transportplanerare Tank & Slam
0733-73 71 22
lena.broling@sandahls.com

Vårt erbjudande inom entreprenad

Entreprenadtjänster
Hyr container
Asfaltsbeläggning
Avfallshantering
Farligt avfall
Oljeavskiljare
Transporttjänster
Maskintjänster
Spoltjänster
Slamsugning
Materialförsäljning
Betong
Specialbetong
Inspektionstjänster
Myndighetstillstånd