Kontakta oss gärna

Slamsugning

Slamsugning är ett effektivt sätt att tömma och rengöra tankar och behållare. Med egna bilar utför Sandahls alla sorters slamsugning. Kontakta oss för regelbunden slamsugning som eliminerar igenslamning och kostsamma driftstopp.

 

Hur fungerar slamsugning?

Slamsugning av system och behållare kan utföras på flera nivåer, allt beroende på behov. Vid en heltömning töms hela tanken och rengörs, vid en deltömning suger man upp toppskiktet och det mesta av bottenslammet medan övrig vätska lämnas och vid en topptömning sugs endast toppskiktet upp. Slamsugning används både i företag och hos privatpersoner, vanliga områden är:

  • Oljeavskiljare
  • Fettavskiljare
  • Avloppstankar
  • Trekammarbrunnar
  • Septiktankar
  • Tvätthallar
  • ADR-transporter
  • Översvämninga
 
Slamsugning och rengöring

Sandahls använder specialanpassade sugbilar med lång slang som når långt in i trånga utrymmen som garage eller källare. Samtidigt som vi slamsuger kan vi rengöra smutsade ytor, enkelt och effektivt i samma besök.

Vårt erbjudande inom entreprenad

Entreprenadtjänster

Behöver du entreprenadtjänster av hög kvalitet? Vi på Sandahls har bred kompetens och lång branscherfarenhet för att ta helhetsansvar för kvalificerade uppdrag inom en rad olika områden.

Avfallshantering

Hantering av avfall kräver hög säkerhet, särskilt när det kommer till farligt avfall. Vi erbjuder allt från kommunal sophantering och privat containerservice till hantering och lagring av industriellt avfall.

Asfaltsbeläggning

Med hög kompetens och egen produktion erbjuder vi asfaltsbeläggning av högsta kvalitet. Som helhetsleverantör utför vi även förberedande underarbeten och transport av massor och material. 

Transporttjänster

Transporttjänster är en specialitet. Vi har kompetens och specialfordon inom ett stort antal användningsområden, och kan som helhetsleverantör hjälpa dig att lyfta, flytta, transportera och leverera.

Maskintjänster

Vi har ett helhetserbjudande för dig som söker professionella maskintjänster inom bygg, anläggning och industri. Våra maskinförare har hög kompetens och tillgång till en omfattande maskinpark.

Materialförsäljning

Sandahls erbjuder företag och privatpersoner en mängd olika sorters material. Vi har egna berg- och sandtäkter där vi utvinner naturmaterial, och dessutom egen tillverkning av asfalt och betong.

Inspektionstjänster

Våra inspektionstjänster kan användas förebyggande för att få status på byggnadsverk och ledningar. Inspektionstjänsterna kan också användas när problem har uppstått och man vill hitta orsaken.