Kontakta oss gärna

Transporttjänster

Sandahls erbjuder effektiva tjänster inom transport. Vi har kompetens och specialfordon för ett stort antal användningsområden. Med både muskler och hjärna hjälper vi dig att lyfta, flytta, transportera och leverera.

Fordonsflotta för alla behov

I fordonsparken har vi kranbilar med olika räckvidd och kapacitet, vilket innebär att vi kan flytta allt från containrar till stora jordmassor. Vidare har vi anläggningsbilar, betongbilar, renhållningsfordon, lastväxlare och mobilkranar. Har du farligt avfall som behöver forslas bort så ordnar vi det, vi kan hämta farligt avfall i både fast och flytande form. Våra fordon kommer med erfarna chaufförer och operatörer så att du kan känna dig trygg med att arbetet utförs effektivt och säkert.

Vägunderhåll sommar och vinter

För att hålla vägarna säkra och framkomliga kan Sandahls utföra vägunderhåll både sommar och vinter. I detta arbete ingår att sommartid laga sprickor och potthål i asfalten, till att vintertid utföra snöröjning och halkbekämpning.

Kontakta oss

Robert Sejdhage

Arbetschef Transport & Recycling/Ballast
0370-51 60 31
0733-73 60 31
robert.sejdhage@sandahls.com

Kristoffer Dahlberg

Platschef Transport & Recycling Anderstorp
0733-73 60 33
kristoffer.dahlberg@sandahls.com

Henrik Jalonen

Platschef Transport & Recycling Skillingaryd
0733-73 60 77
henrik.jalonen@sandahls.com

Vårt erbjudande inom entreprenad

Entreprenadtjänster
Hyr container
Asfaltsbeläggning
Avfallshantering
Farligt avfall
Oljeavskiljare
Transporttjänster
Maskintjänster
Spoltjänster
Slamsugning
Materialförsäljning
Betong
Specialbetong
Inspektionstjänster
Myndighetstillstånd