Kontakta oss gärna

Transporttjänster

Sandahls erbjuder effektiva tjänster inom transport. Vi har kompetens och specialfordon för ett stort antal användningsområden. Med både muskler och hjärna hjälper vi dig att lyfta, flytta, transportera och leverera.

Fordonsflotta för alla behov

I fordonsparken har vi kranbilar med olika räckvidd och kapacitet, vilket innebär att vi kan flytta allt från containrar till stora jordmassor. Vidare har vi anläggningsbilar, betongbilar, renhållningsfordon, lastväxlare och mobilkranar. Har du farligt avfall som behöver forslas bort så ordnar vi det, vi kan hämta farligt avfall i både fast och flytande form. Våra fordon kommer med erfarna chaufförer och operatörer så att du kan känna dig trygg med att arbetet utförs effektivt och säkert.

Vägunderhåll sommar och vinter

För att hålla vägarna säkra och framkomliga kan Sandahls utföra vägunderhåll både sommar och vinter. I detta arbete ingår att sommartid laga sprickor och potthål i asfalten, till att vintertid utföra snöröjning och halkbekämpning.

Vårt erbjudande inom entreprenad

Entreprenadtjänster

Behöver du entreprenadtjänster av hög kvalitet? Vi på Sandahls har bred kompetens och lång branscherfarenhet för att ta helhetsansvar för kvalificerade uppdrag inom en rad olika områden.

Avfallshantering

Hantering av avfall kräver hög säkerhet, särskilt när det kommer till farligt avfall. Vi erbjuder allt från kommunal sophantering och privat containerservice till hantering och lagring av industriellt avfall.

Asfaltsbeläggning

Med hög kompetens och egen produktion erbjuder vi asfaltsbeläggning av högsta kvalitet. Som helhetsleverantör utför vi även förberedande underarbeten och transport av massor och material. 

Transporttjänster

Transporttjänster är en specialitet. Vi har kompetens och specialfordon inom ett stort antal användningsområden, och kan som helhetsleverantör hjälpa dig att lyfta, flytta, transportera och leverera.

Maskintjänster

Vi har ett helhetserbjudande för dig som söker professionella maskintjänster inom bygg, anläggning och industri. Våra maskinförare har hög kompetens och tillgång till en omfattande maskinpark.

Materialförsäljning

Sandahls erbjuder företag och privatpersoner en mängd olika sorters material. Vi har egna berg- och sandtäkter där vi utvinner naturmaterial, och dessutom egen tillverkning av asfalt och betong.

Inspektionstjänster

Våra inspektionstjänster kan användas förebyggande för att få status på byggnadsverk och ledningar. Inspektionstjänsterna kan också användas när problem har uppstått och man vill hitta orsaken.