Kontakta oss gärna

Materialförsäljning

Sandahls erbjuder företag och privatpersoner en mängd material för försäljning och leverans. Vi har egna berg- och sandtäkter där vi utvinner olika naturmaterial, och dessutom egen tillverkning av asfalt och betong.

Asfalt

Asfalt tillverkas i egna anläggningar i Hok och Alingsås. Avancerade produktionsmetoder gör att vi alltid kan säkerställa hög kvalitet, och vi tar regelmässigt en mängd prover i laboratoriet så att asfalten ska möta angiven specifikation.

 
Betong

Betong tillverkas i vår egen anläggning i Bredaryd.  Då blöt betong är en färskvara kan vi leverera i en 6 mils radie runt Bredaryd. Leverans sker i egna betongbilar och vi vänder oss till såväl företag som privatpersoner. I Bredaryd säljer vi även prefabricerade betongbitar, lämpliga för att exempelvis bygga skärmtak.

Ballast- och övriga material

Vi har 10 egna berg- och sandtäkter där vi utvinner olika sorters naturmaterial, exempelvis för användning som ballast. Utöver dessa sten- och sandprodukter har vi även försäljning av andra naturmaterial. Materialen kan levereras i bulk eller storsäck, alternativt hämtas på plats i respektive anläggning.

Material vi erbjuder: Grus, Sand, Sandningssand, Makadam, Singel, Stenmjöl, Gjutgrus, Mursand, Matjord, Täckbark, Vintersalt, Sommarsalt, Kullersten, Sjösten/natursten.

Kontakta oss

Robert Sejdhage

Arbetschef Transport & Recycling/Ballast
0370-51 60 31
0733-73 60 31
robert.sejdhage@sandahls.com

Oskar Enocson

Täkt/Miljö ansvarig Ballast
0370-51 60 00
0733-73 60 69
oskar.enocson@sandahls.com

Vårt erbjudande inom entreprenad

Entreprenadtjänster
Hyr container
Asfaltsbeläggning
Avfallshantering
Farligt avfall
Oljeavskiljare
Transporttjänster
Maskintjänster
Spoltjänster
Slamsugning
Materialförsäljning
Betong
Specialbetong
Inspektionstjänster
Myndighetstillstånd