Kontakta oss gärna

Inspektionstjänster

Sandahls erbjuder inspektionstjänster i förebyggande syfte för att få en status på skicket i byggnadsverk och ledningar. Inspektionstjänsterna kan också användas för att identifiera och lokalisera fel, när det har uppstått problem.

Inspektion broar, betong och byggnadsverk

Betong är ett material som ofta utsätts för hård påverkan, det kan vara kemikalier, vatten, yttre åverkan, men framförallt föroreningar. Många broar slits hårt av påkörningar, för tunga laster och föroreningar från trafik och halkbekämpning. Trafikverket har valt att inspektera alla sina broar minst vart 6 år, och vi genomför årligen mer än 100 broinspektioner. Vi har egna liftar, drönare TMA-bilar, mätinstrument för lokalisera korrosion, bristande betongskikt, mäta kvarvarande godstjocklek på stålbroar. Med våra samarbetspartners utför vi avancerade betongutredningar på alla förekommande konstruktioner.

TV-inspektion

Vid problem med läckage, stopp eller råttor i avloppsledningar är en TV-inspektion effektiv för att identifiera problem. Innan inspektion renspolar vi avloppet och därefter går vi in med en kamera och filmar. På så vis kan vi upptäcka sprickor, hål, inväxande rötter, spår efter skadedjur, förskjutningar och sättningar.

Inspektion oljeavskiljare

Det ställs höga krav på verksamheter som använder en oljeavskiljare. Kraven innebär att oljeavskiljaren ska genomgå en omfattande inspektion vart 5:e år, eller oftare om lokala föreskrifter så föreskriver. Vad som ska inspekteras avgörs av miljökontoret i respektive kommun. Sandahls har kompetens att genomföra dessa inspektioner, vilka genomförs av välutbildad personal och enligt gällande regler.

Vårt erbjudande inom entreprenad

Entreprenadtjänster

Behöver du entreprenadtjänster av hög kvalitet? Vi på Sandahls har bred kompetens och lång branscherfarenhet för att ta helhetsansvar för kvalificerade uppdrag inom en rad olika områden.

Avfallshantering

Hantering av avfall kräver hög säkerhet, särskilt när det kommer till farligt avfall. Vi erbjuder allt från kommunal sophantering och privat containerservice till hantering och lagring av industriellt avfall.

Asfaltsbeläggning

Med hög kompetens och egen produktion erbjuder vi asfaltsbeläggning av högsta kvalitet. Som helhetsleverantör utför vi även förberedande underarbeten och transport av massor och material. 

Transporttjänster

Transporttjänster är en specialitet. Vi har kompetens och specialfordon inom ett stort antal användningsområden, och kan som helhetsleverantör hjälpa dig att lyfta, flytta, transportera och leverera.

Maskintjänster

Vi har ett helhetserbjudande för dig som söker professionella maskintjänster inom bygg, anläggning och industri. Våra maskinförare har hög kompetens och tillgång till en omfattande maskinpark.

Materialförsäljning

Sandahls erbjuder företag och privatpersoner en mängd olika sorters material. Vi har egna berg- och sandtäkter där vi utvinner naturmaterial, och dessutom egen tillverkning av asfalt och betong.

Inspektionstjänster

Våra inspektionstjänster kan användas förebyggande för att få status på byggnadsverk och ledningar. Inspektionstjänsterna kan också användas när problem har uppstått och man vill hitta orsaken. 

Specialtransporter

Sandahls erbjuder specialtransporter inom en rad olika områden med stora volymer och vikter. Med lång erfarenhet och en specialiserad fordonsflotta tar vi oss an allt från hustransporter till transporter av flis och andra skogliga biprodukter.