Kontakta oss gärna

Inspektionstjänster

Sandahls erbjuder inspektionstjänster i förebyggande syfte för att få en status på skicket i byggnadsverk och ledningar. Inspektionstjänsterna kan också användas för att identifiera och lokalisera fel, när det har uppstått problem.

Inspektion broar, betong och byggnadsverk

Betong är ett material som ofta utsätts för hård påverkan, det kan vara kemikalier, vatten, yttre åverkan, men framförallt föroreningar. Många broar slits hårt av påkörningar, för tunga laster och föroreningar från trafik och halkbekämpning. Trafikverket har valt att inspektera alla sina broar minst vart 6 år, och vi genomför årligen mer än 100 broinspektioner. Vi har egna liftar, drönare TMA-bilar, mätinstrument för lokalisera korrosion, bristande betongskikt, mäta kvarvarande godstjocklek på stålbroar. Med våra samarbetspartners utför vi avancerade betongutredningar på alla förekommande konstruktioner.

TV-inspektion

Vid problem med läckage, stopp eller råttor i avloppsledningar är en TV-inspektion effektiv för att identifiera problem. Innan inspektion renspolar vi avloppet och därefter går vi in med en kamera och filmar. På så vis kan vi upptäcka sprickor, hål, inväxande rötter, spår efter skadedjur, förskjutningar och sättningar.

Inspektion oljeavskiljare

Det ställs höga krav på verksamheter som använder en oljeavskiljare. Kraven innebär att oljeavskiljaren ska genomgå en omfattande inspektion vart 5:e år, eller oftare om lokala föreskrifter så föreskriver. Vad som ska inspekteras avgörs av miljökontoret i respektive kommun. Sandahls har kompetens att genomföra dessa inspektioner, vilka genomförs av välutbildad personal och enligt gällande regler.


 

Kontaktperson

Mårten Hernbrandt

Arbetschef Specialbetong
0733-73 60 74
marten.hernbrant@sandahls.com


 

Kontaktperson

Tommi Sorsa

Arbetschef Tank & Slam
0370-51 60 36
0733-73 60 36
tommi.sorsa@sandahls.com

Vårt erbjudande inom entreprenad

Entreprenadtjänster
Hyr container
Asfaltsbeläggning
Avfallshantering
Farligt avfall
Oljeavskiljare
Transporttjänster
Maskintjänster
Spoltjänster
Slamsugning
Materialförsäljning
Betong
Specialbetong
Inspektionstjänster
Myndighetstillstånd