Kontakta oss gärna

Sandahls har sedan starten 1949 ständigt varit på väg. Året runt, dygnet runt tillryggalägger vi mil efter mil för att transportera gods och utföra entreprenader. Stort och smått, lätt och tungt, till när och fjärran.

Vi är idag en vital del av det logistiska kretsloppet. Det vill vi vara även i morgon, och därför lägger vi stor vikt vid hållbarhet och kvalitet. Dessa två ord går hand i hand och hjälper oss att fokusera.

Genom att leverera kvalitet skapar vi hållbara värden. Detta gäller också våra relationer som är enklare, smartare och utan mellanled. Vi gör skillnad – som en pålitlig leverantör, som en ansvarstagande arbetsgivare och som en långsiktig samhällsbyggare med fokus på hållbara affärer.

Sandahlsbolagen

Sandahlsbolagen Sweden AB är koncernmoderbolag för de operativa verksamheterna i Sandahls Logistik och Sandahls Entreprenad. Vår verksamhet har fokus på hållbar tillväxt för ökad konkurrenskraft. Verksamheten grundades 1949, är familjeägd och operativt spridd i Sverige med huvudsäte i Småland. Koncernen har över 900 anställda och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Bolagen
Sandahls Logistik AB
Sandahls Entreprenad AB
Sandahls Grus & Asfalt AB
Real Rail Sweden AB
Sandahls Fulload AB
Sandahls Vårgårda AB