Kontakta oss gärna

Järnvägstransporter

Järnväg är det transportslag som har lägst miljöpåverkan och utsläpp av CO2. Snabbt och effektivt över långa avstånd är detta ett självklart alternativ för godsägare som inte vill kompromissa med vare sig hållbarhet eller effektivitet.

Järnvägstransporter i egen regi

Real Rail Sweden AB är ett fristående bolag inom Sandahls. Vi erbjuder en unik järnvägslösning för att transportera gods över längre sträckor. Med egna avgångar varje dag måndag till fredag binder vi effektivt samman södra och norra Sverige. Eftersom vi själva äger produktionsresurser och tidtabell kan vi erbjuda järnvägens oöverträffade kapacitet i kombination med åkeriets flexibilitet och precision.

 

Mest hållbara transportslaget

Vi har ett kvalitetssystem som innefattar extra lok- och vagnkapacitet som alltid säkrar avgång i rätt tid. Dessutom har vi ett IT-system som ger en direkt överblick över varje fordons situation, samt enkel bokning via vårt webbsystem. Med oss kan du få en kundanpassad och hållbar järnvägslösning som möter alla dina behov.

Vår järnvägstrafik ersätter hundratals lastbilar varje dag. Under 2019 transporterade våra tåg motsvarande 37 000 lastbilar med släp, vilket innebär stora miljömässiga vinster. Uppskattningsvis ger vår järnvägstrafik en minskning av CO2-utsläppen med cirka 35 000 ton per år, vilket är 6% av vad motsvarande transporter skulle släppa ut med lastbil. Inget annat transportslag kommer i närheten av järnvägens låga utsläppsnivåer, inte ens fordon som drivs med biobränsle. Vår ambition är att skapa en koldioxidfri transportkedja vid avstånd över 100 km, och här är järnvägen en avgörande pusselbit.

 
Våra järnvägslinjer

Real Rail Sweden AB trafikerar följande linjer i båda riktningar:

Helsingborg/Nässjö-Umeå/Luleå
Göteborg-Umeå
Göteborg-Luleå
Göteborg/Jönköping-Sundsvall

Vårt erbjudande inom logistik

Väg- och intermodala transporter

Med egna produktionsresurser, utan mellanhänder, erbjuder vi högkvalitativa och hållbara transportlösningar inom inrikes vägtransporter.

Järnvägstransporter

Snabbt och effektivt över långa avstånd är järnväg ett självklart transportalternativ för dig som inte kompromissar med hållbarhet och effektivitet.

 

Specialtransporter

Sandahls erbjuder specialtransporter inom en rad olika områden med stora volymer och vikter. Med lång erfarenhet och en specialiserad fordonsflotta tar vi oss an allt från hustransporter till transporter av flis och andra skogliga biprodukter.