Kontakta oss gärna

Det är något speciellt med Sandahls, det känner vi alla som jobbar här. Vi kallar det för Sandahlsandan. Den innebär att vi ställer höga krav på oss själva, men också att vi är hjälpsamma mot varandra och agerar prestigelöst.

Genom att vara lösningsorienterade och flexibla skapar vi långsiktig framgång för både företaget och för våra kunder. Vår värdegrund bygger på tre nyckelord som vi aldrig kompromissar med. Dessa kärnvärden är våra ledstjärnor och en moralisk kompass och hjälper oss i vårt dagliga arbete.

Engagemang
Engagemang innebär att bry sig om. Att med intresse och energi ta itu med arbetsuppgifterna och se till att slutresultatet blir så bra som möjligt. Alla kunderna ska känna sig sedda. Alla medarbetare ska känna kollegornas och ledningens stöd. Och i slutänden ska vi alla känna oss nöjda och stolta över vår insats.

Kvalitet
Kvalitet är lika med värde. Att behov uppfylls, gärna över förväntningarna. Kvalitet innebär hållbarhet och långsiktig nytta. Genom att alltid leverera kvalitet bygger vi förtroende och starka relationer.

Ansvar
Att vara vuxen innebär att ta ansvar för sina handlingar. Inte stoppa huvudet i sanden, bara för att det är enklast. Att arbeta för att utvecklingen går i rätt riktning, för allas skull. Genom att ta ansvar visar vi att vi bryr oss, och att vi är någon att luta sig mot när det blåser snålt.

 

Sandahls uppförandekod

Läs Sandahls Code of Conduct som styr vårt arbete.

Code of conduct (SE)>>

Code of conduct (ENG) >>