Kontakta oss gärna

Väg- och intermodala transporter

Sandahls är ett av Sveriges största, familjeägda logistikföretag. Med egna produktionsresurser, utan mellanhänder, erbjuder vi högkvalitativa inrikes vägtransporter som navet i en välfungerande intermodal struktur.

Från hellast till paket

Sandahls är din helhetspartner inom vägtransporter. Vi erbjuder en enkel kontakt som löser alla dina transportbehov, från planering till effektiv produktion. Välj mellan kostnadseffektiva standardprodukter, eller unika och kundanpassade lösningar. Vi har kompetensen, resurserna och flexibiliteten att möta dina behov.

Hellast, pallar och styckegods hanterar vi i egen regi. Våra erfarna trafikledare och chaufförer gör att du kan lita på att ditt gods anländer enligt tidtabell.

Paket levereras genom samarbeten med utvalda strategiska partners, under Sandahls helhetsansvar och med oss som din avtalspart. 

 
Modern fordonsflotta

Vi har en stor och modern fordonsflotta som tillgodoser alla dina behov. I fordonsflottan har vi en hög andel LBG-fordon, som ger lägre miljöpåverkan. Sandahls har en ambitiös hållbarhetsprofil och vi investerar kontinuerligt i att öka andelen miljöfordon.

 
Intermodala transporter

Ibland räcker det med ett transportslag för att ta ditt gods från dörr till dörr. Men oftast ser verkligheten annorlunda ut, och du behöver en leverantör som behärskar en mer komplex transportkedja. Sandahls erbjuder marknadens ledande intermodala lösningar. Med utgångspunkt i vårt välutbyggda vägtrafiknät kan vi sömlöst addera våra egna hållbara järnvägslösningar.

Vi har egna kombiterminaler på ett antal strategiska orter, där vi själva ansvarar för säker och effektiv hantering av godset. Med egen kontroll på överföringen mellan de olika transportslagen blir kvalitet och leveransprecision oöverträffad.

Vårt erbjudande inom logistik

Väg- och intermodala transporter

Med egna produktionsresurser, utan mellanhänder, erbjuder vi högkvalitativa och hållbara transportlösningar inom inrikes vägtransporter.

Järnvägstransporter

Snabbt och effektivt över långa avstånd är järnväg ett självklart transportalternativ för dig som inte kompromissar med hållbarhet och effektivitet.

 

Specialtransporter

Sandahls erbjuder specialtransporter inom en rad olika områden med stora volymer och vikter. Med lång erfarenhet och en specialiserad fordonsflotta tar vi oss an allt från hustransporter till transporter av flis och andra skogliga biprodukter.