Kontakta oss gärna

På Sandahls är vi måna om att göra rätt och upprätthålla förtroendet från medarbetare, samarbetspartners och allmänheten. Vi har därför satt upp en visselblåsarfunktion där medarbetare, och intressenter utanför organisationen, kan rapportera misstänkta missförhållanden.

Visselblåsarfunktionen är till för att rapportera överträdelser av lagar, mänskliga rättigheter eller vår uppförandekod. Exempel på sådana överträdelser är korruption, bedrägeri eller diskriminering.

Vi har anlitat en extern och oberoende mottagare för att hantera rapporteringen. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

Gör din anmälan här:
https://whistle.qnister.com/sandahls