Kontakta oss gärna

Specialtransporter

Sandahls erbjuder specialtransporter (fd Sävsjö Transporter) inom en rad olika områden med stora volymer och vikter. Med lång erfarenhet och en specialiserad fordonsflotta kan vi ta oss an allt från hustransporter till transporter av flis och andra skogliga biprodukter.

Hustransporter

Nybyggda hus kommer ofta prefabricerade där väggelementen slutmonteras på byggplatsen. Många husfabrikanter anlitar Sandahls för transport av dessa stora och tunga väggelement. En hustransport är en komplex process som kan innefatta bland annat lastningsplaner, teknisk utrustning, färdplanering, transportlicenser och tillfällig lagerplanering.

Sandahls har kunskapen för tidskritiska leveranser med hög kvalitet, där vi säkerställer att väggelementen anländer till bygget exakt enligt plan. Väl på plats kan vi även bistå vid monteringen, vi har kranbilar som med stor exakthet sätter väggelementen på plats.

 
Transport av skogliga biprodukter och sågade trävaror

Sandahls förmedlar varje år tusentals transporter av industrigods över hela Sverige. Våra specialiteter är transporter av partigods samt delpartier som sågade trävaror, pappersmassa, stål och övrigt industrigods.

Vi arbetar särskilt nära skogsindustrin med transporter av allt sågade trävaror till skogliga biprodukter. Med våra specialbyggda bilar med släp transporterar vi bland annat spån, cellulosa- och bränsleflis. Vi har även ett antal visirbilar som möjliggör snabbare lastning och lossning.

 

Vårt erbjudande inom logistik

Väg- och intermodala transporter

Med egna produktionsresurser, utan mellanhänder, erbjuder vi högkvalitativa och hållbara transportlösningar inom inrikes vägtransporter.

Järnvägstransporter

Snabbt och effektivt över långa avstånd är järnväg ett självklart transportalternativ för dig som inte kompromissar med hållbarhet och effektivitet.

 

Specialtransporter

Sandahls erbjuder specialtransporter inom en rad olika områden med stora volymer och vikter. Med lång erfarenhet och en specialiserad fordonsflotta tar vi oss an allt från hustransporter till transporter av flis och andra skogliga biprodukter.