Kontakta oss gärna

Farligt avfall

Farligt avfall är ett samlingsnamn på avfall som behöver tas om hand på rätt sätt, för att inte orsaka skador på människa eller natur. På Sandahls har vi rätt kunskap och tillstånd för att hantera ditt farliga avfall säkert och effektivt. Vi hjälper dig dessutom att rapportera farligt avfall enligt de nya reglerna från 2020.

 

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall regleras av Avfallsförordningen SFS 2022:927 och innefattar ämnen som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. Vanligt förekommande farligt avfall i företag och industri är bland annat:

  • Lösningsmedel
  • Färg, lim och lack
  • Oljefilter
  • Batterier
  • Elektronik
  • Bekämpningsmedel

 

Hållbar hantering av farligt avfall

Vi på Sandahls hjälper dig att ta hand om ditt farliga avfall, så att det inte orsakar skada på människa eller omgivning. Vi har hög kompetens inom avfallshantering och kan utföra alla vanligt förekommande tjänster såsom transport, mellanlagring och återvinning. Allt enligt gällande lagkrav och självfallet med hållbarhet i fokus. Med Sandahls som din partner för hantering av farligt avfall får du en lösning som tillgodoser de miljömässiga kraven och där resurserna tillvaratas på bästa sätt.

 
Rapportering av farligt avfall

Enligt en ny lag från november 2020 ska alla som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall rapportera detta digitalt till Naturvårdsverket. Ansvaret för rapportering ligger på producenter, transportörer och återvinnare, men rent praktiskt kan rapporteringen med fördel skötas av Sandahls. För din räkning rapporterar vi då mängd och avfallsslag till Naturvårdsverket, samt kontrollerar, verifierar och rapporterar eventuella avvikelser på leveransen.

Sandahls har alla system och tillstånd som krävs för rapportering och bistår dig gärna med detta. Vill du att Sandahls ska rapportera farligt avfall för din verksamhet behöver du ladda ner och fylla i fullmakten nedan.

 

Fullmakt

Här kan du ladda ner en fullmakt för att överlämna ansvaret för att rapportera transport av farligt avfall till Sandahls. Skicka in din underskrivna fullmakt till entreprenad@sandahls.com

Ladda ner fullmakt >>

Vårt erbjudande inom entreprenad

Entreprenadtjänster

Behöver du entreprenadtjänster av hög kvalitet? Vi på Sandahls har bred kompetens och lång branscherfarenhet för att ta helhetsansvar för kvalificerade uppdrag inom en rad olika områden.

Avfallshantering

Hantering av avfall kräver hög säkerhet, särskilt när det kommer till farligt avfall. Vi erbjuder allt från kommunal sophantering och privat containerservice till hantering och lagring av industriellt avfall.

Asfaltsbeläggning

Med hög kompetens och egen produktion erbjuder vi asfaltsbeläggning av högsta kvalitet. Som helhetsleverantör utför vi även förberedande underarbeten och transport av massor och material. 

Transporttjänster

Transporttjänster är en specialitet. Vi har kompetens och specialfordon inom ett stort antal användningsområden, och kan som helhetsleverantör hjälpa dig att lyfta, flytta, transportera och leverera.

Maskintjänster

Vi har ett helhetserbjudande för dig som söker professionella maskintjänster inom bygg, anläggning och industri. Våra maskinförare har hög kompetens och tillgång till en omfattande maskinpark.

Materialförsäljning

Sandahls erbjuder företag och privatpersoner en mängd olika sorters material. Vi har egna berg- och sandtäkter där vi utvinner naturmaterial, och dessutom egen tillverkning av asfalt och betong.

Inspektionstjänster

Våra inspektionstjänster kan användas förebyggande för att få status på byggnadsverk och ledningar. Inspektionstjänsterna kan också användas när problem har uppstått och man vill hitta orsaken. 

Specialtransporter

Sandahls erbjuder specialtransporter inom en rad olika områden med stora volymer och vikter. Med lång erfarenhet och en specialiserad fordonsflotta tar vi oss an allt från hustransporter till transporter av flis och andra skogliga biprodukter.