Kontakta oss gärna

Farligt avfall

Farligt avfall är ett samlingsnamn på avfall som behöver tas om hand på rätt sätt, för att inte orsaka skador på människa eller natur. På Sandahls har vi rätt kunskap och tillstånd för att hantera ditt farliga avfall säkert och effektivt. Vi hjälper dig dessutom att rapportera farligt avfall enligt de nya reglerna från 2020.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall regleras av Avfallsförordningen SFS 2022:927 och innefattar ämnen som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. Vanligt förekommande farligt avfall i företag och industri är bland annat:

  • Lösningsmedel
  • Färg, lim och lack
  • Oljefilter
  • Batterier
  • Elektronik
  • Bekämpningsmedel

 

Hållbar hantering av farligt avfall

Vi på Sandahls hjälper dig att ta hand om ditt farliga avfall, så att det inte orsakar skada på människa eller omgivning. Vi har hög kompetens inom avfallshantering och kan utföra alla vanligt förekommande tjänster såsom transport, mellanlagring och återvinning. Allt enligt gällande lagkrav och självfallet med hållbarhet i fokus. Med Sandahls som din partner för hantering av farligt avfall får du en lösning som tillgodoser de miljömässiga kraven och där resurserna tillvaratas på bästa sätt.

 
Rapportering av farligt avfall

Enligt en ny lag från november 2020 ska alla som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall rapportera detta digitalt till Naturvårdsverket. Ansvaret för rapportering ligger på producenter, transportörer och återvinnare, men rent praktiskt kan rapporteringen med fördel skötas av Sandahls. För din räkning rapporterar vi då mängd och avfallsslag till Naturvårdsverket, samt kontrollerar, verifierar och rapporterar eventuella avvikelser på leveransen.

Sandahls har alla system och tillstånd som krävs för rapportering och bistår dig gärna med detta. Vill du att Sandahls ska rapportera farligt avfall för din verksamhet behöver du ladda ner och fylla i fullmakten nedan.

Fullmakt

Här kan du ladda ner en fullmakt för att överlämna ansvaret för att rapportera transport av farligt avfall till Sandahls. Skicka in din underskrivna fullmakt till entreprenad@sandahls.com

Farligt avfall - deklaration

Här kan du ladda ner en FA-deklaration och fylla i. Skicka in din deklaration till entreprenad@sandahls.com

Kontakta oss

Tommi Sorsa

Arbetschef Tank & Slam
0370-51 60 36
0733-73 60 36
tommi.sorsa@sandahls.com

Anton Lorentzon

Platschef Tank & Slam Anderstorp
0733-73 60 35
anton.lorentzon@sandahls.com

Sara Kurtsson

Transportledare Tank & Slam
0733-73 66 10
sara.kurtsson@sandahls.com

Lena Broling

Transportplanerare Tank & Slam
0733-73 71 22
lena.broling@sandahls.com

Vårt erbjudande inom entreprenad

Entreprenadtjänster
Hyr container
Asfaltsbeläggning
Avfallshantering
Farligt avfall
Oljeavskiljare
Transporttjänster
Maskintjänster
Spoltjänster
Slamsugning
Materialförsäljning
Betong
Specialbetong
Inspektionstjänster
Myndighetstillstånd