Kontakta oss gärna

Betong

Sandahls erbjuder företag och privatpersoner en mängd material för försäljning och leverans. Vi har egen tillverkning av betong.

Anläggning i Bredaryd

Betong tillverkas i vår egen anläggning i Bredaryd. Då blöt betong är en färskvara kan vi leverera i en 6 mils radie runt Bredaryd. Leverans sker i egna betongbilar och vi vänder oss till såväl företag som privatpersoner. I Bredaryd säljer vi även prefabricerade betongbitar, lämpliga för att exempelvis bygga skärmtak.

Kontakta oss

Jesper Gumaelius

Ansvarig Driftledare Betongbolaget
0370-51 66 00
0733-73 66 04
jesper.gumaelius@sandahls.com

Alexander Svensson

Stf Ansvarig Driftledare Betongbolaget
0370-51 66 00
0733-73 66 03
alexander.svensson@sandahls.com

Vårt erbjudande inom entreprenad

Entreprenadtjänster
Hyr container
Asfaltsbeläggning
Avfallshantering
Farligt avfall
Oljeavskiljare
Transporttjänster
Maskintjänster
Spoltjänster
Slamsugning
Materialförsäljning
Betong
Specialbetong
Inspektionstjänster
Myndighetstillstånd