Kontakta oss gärna

Klimatförändringarna är en av vår tids utmaningar. Det kommer att kräva stora ansträngningar för att skapa förändringar, och tiden är knapp. På Sandahls är vi medvetna om att verksamheter inom både logistik och entreprenad kan ha betydande klimatpåverkan, och vi arbetar därför aktivt med att planera in ett hållbarhetstänk på alla nivåer i verksamheten.

Genom en medveten bolagsstyrning säkerställer Sandahls att koncernen är på rätt väg i klimatarbetet genom att ha uppdaterad kompetens inom gällande föreskrifter och lagstiftning. Vi ser lagstiftningen som en miniminivå och har ofta egna, högre ställda ambitioner på hur snabbt målen ska uppfyllas.

13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering

Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

Vad gör Sandahls?
● I alla våra beslut- och planeringsnivåer integrera ett miljömässigt hållbarhetstänk
● Via egen kompetens tillse att gällande föreskrifter och miljölagstiftning efterföljs