Kontakta oss gärna

Medarbetarna är Sandahls viktigaste tillgång, och en stor del i våra framgångar. Vårt engagemang inom social hållbarhet handlar därför mycket om att ta vårt ansvar som arbetsgivare, och se till att medarbetarna trivs, utvecklas och erbjuds avtalsenliga anställningsvillkor. Detta innefattar en god arbetsmiljö, rimlig ekonomisk ersättning och att vi alltid följer kör- och vilotider.

Med starkt arbetsgivarvarumärke säkerställer vi ett konkurrenskraftigt företag, idag och i morgon. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en prioriterad fråga där vi anstränger oss för att ligga i topp. Vår företagskultur kallas även för Sandahlsandan, och där beskrivs hur företaget och alla medarbetare samverkar, ställer upp och engagerar sig för att vi tillsammans ska nå bästa resultat.

Sandahls behöver vara ett ekonomiskt hållbart företag, eftersom ekonomin på ett övergripande plan påverkar våra möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. Lönsamhet och en solid ekonomisk grund är en förutsättning för att kunna vara en stabil affärspartner för både kunder och leverantörer. En god ekonomi ger handlingsutrymme och låter oss göra de satsningar som vi vet är gynnsammast på sikt.

8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.

Vad gör Sandahls?
● Tillse en sund ekonomisk tillväxt
● Öka resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla

Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

Vad gör Sandahls?
● Ha kollektivavtal och samtidigt säkerställa att våra samarbetspartners har kollektivavtal
● Möjliggöra en mångfald av personal
● Ha lika lön för lika arbete

8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

Vad gör Sandahls?
● Säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för alla