Kontakta oss gärna

Den hållbara järnvägen binder samman Sverige

27 maj 2021

Hållbar logistik är en av de stora samhällsfrågorna framöver. Kostnadseffektiv och hållbar logistik handlar dels om det inhemska försörjningsperspektivet – att råvaror och förnödenheter kan transporteras dit de behövs, från söder till norr tur och retur. Dels är det en förutsättning för att bibehålla vår konkurrenskraft internationellt. Järnvägstrafiken till Norrland fyller en mycket viktig funktion, då den är det mest miljövänliga alternativet att transportera gods över långa sträckor.

 

Råvarorna kommer från norr

Norrbotten kallas ibland för Europas skattkista. Här finns stora delar av Sveriges råvarutillgångar, såsom skog, grön energi, mineraler och metaller. Resurser som inte minst är viktiga för att klara övergången till ett mer hållbart samhälle. Linda Nilsson är VD på Norrbottens Handelskammare:

 

  • Om vi analyserar Sveriges exportsiffror, och tar hänsyn till var råvarorna kommer ifrån – inte var företagen har sina huvudkontor, så ser vi att 65 procent av landets råvaruexport kommer från norra Sverige. Det är försvarliga mängder råvaror som transporteras söderut för att bidra till samhällets välstånd. Glädjande nog kan vi också vänta oss stora investeringar i norr, under många år framöver, men detta kommer att sätta infrastrukturen på prov. Vi kommer att behöva ännu mer av hållbara transporter, en utbyggd järnväg är helt nödvändig som jag ser det.

 

Enorma investeringar

Norrbotten är glödhett med pågående och kommande investeringar på totalt 700 miljarder fram till år 2040. Bara LKAB investerar 400 miljarder för framtidens hållbara gruvdrift. Även Hybrit och H2 Green Steel satsar på att arbeta fram en process för tillverkning av fossilfri stålframställning. Vidare byggs en av Europas största batterifabriker, Northvolt i Skellefteå, och Facebook är i full gång med att bygga sin tredje serverhall i Luleå. Vindkraftsparken Markbygden utanför Piteå är en total investering på 60 miljarder och kommer att producera 8% av Sveriges totala elbehov.

 

  • Med alla dessa framtidssatsningar i norr kommer behovet av hållbara transporter att vida överträffa dagens kapacitet. Trafikverket har gjort beräkningar som visar på att godstransporterna kommer att öka med så mycket som 50 procent. Från Norrbottens Handelskammare menar vi att investeringarna i infrastruktur måste matcha de planerade företagsinvesteringarna. Och det går inte att lappa och laga, vi måste bygga nytt. Alla transportslag är viktiga för att få ihop helheten, men på de längre sträckorna är järnvägen nödvändig för att transporterna ska bli hållbara, säger Linda Nilsson.

 

Järnvägen försörjer Norrlands industri

Även på EU-nivå inkluderas norra Sverige bland de prioriterade transportsträckorna i Europas stomnätskorridorer. ScanMed-korridoren, som idag sträcker sig från Medelhavet norrut till Stockholm, inkluderar nu även norra Sverige och Narvikhamn i Norge. Norrbottens exportintensiva näringsliv behöver väl fungerande transportnät med hög kapacitet för att tillgodose Europas behov av t.ex. järnmalm, stål och skogsprodukter.

 

  • Med alla dessa investeringar som kommer i norr, så gäller det att transporterna med insatsvaror till industrin fungerar. Detta är helt avgörande för att industrin ska kunna växa och frodas. Dessutom behöver samhällena i norr försörjning av dagligvaror och livsmedel. Järnvägen är den livsnerv som förbinder söder med norr och får hela landet att leva. Kring järnvägen har vi byggt upp en sammanhängande logistikstruktur med hög kapacitet, säger Jan Pettersson, platschef på Sandahls i Luleå.

 

Sandahls hållbara järnvägslösningar

Sandahls Real Rail och Sandahls Goods & Parcel erbjuder i ett helhetsupplägg effektiva järnvägstransporter mellan södra och norra Sverige. Med dagliga avgångar 5 dagar i veckan, egna produktionsresurser och egna tidtabeller kan du som godsägare åtnjuta järnvägens oöverträffade kapacitet med åkeriets flexibilitet och precision. Sandahls intermodala lösningar med järnvägen i fokus är det hållbara alternativet för dig med behov av att flytta gods mellan norr och söder.

 

Relaterade inlägg

TRANSPORTLEDARE

22 sep 2023

Sandahls är ständigt på väg. Dygnet runt, mil efter mil levererar vi kvalitet till våra kunder inom logistik och entreprenad. Våra uppdrag tar oss till Sveriges alla hörn. Ibland är det raka spåret, ibland får vi själva bana väg. Men alltid med riktningen noggrant kalibrerad – på rätt väg mot en hållbar framtid. Sandahls expanderar […]

Nordanå, en av tre finalister i Transportföretagens Hållbarhetspris som delas ut på eComExpo den 27 september.

20 sep 2023

Nordanå Transport AB är ett logistik– och transportföretag baserat i Malmö. De har 35 lastbilar i trafik och kör mestadels regionala transporter. Förutom deras ambitiösa klimatmål har de har en vision om att deras förare ska kunna ha ett socialt liv där man även ska kunna hämta eller lämna sina barn från skola eller dagis. Läs […]

Professionals Nord & Sandahls

26 jun 2023

Samarbetet som utbildar framtidens chaufförer – ”Det råder brist på yrkeschaufförer i minst 10 år framöver” Det råder akut brist på lastbilschaufförer i hela Europa och bara i Sverige ligger bristen på cirka 50.000 personer. För att möta kompetensbristen när det gäller yrkeschaufförer har Professionals Nord tagit fram ett koncept vid namn ”Chaufförsskolan” där intresserade […]