Kontakta oss gärna

Den hållbara järnvägen binder samman Sverige

27 maj 2021

Hållbar logistik är en av de stora samhällsfrågorna framöver. Kostnadseffektiv och hållbar logistik handlar dels om det inhemska försörjningsperspektivet – att råvaror och förnödenheter kan transporteras dit de behövs, från söder till norr tur och retur. Dels är det en förutsättning för att bibehålla vår konkurrenskraft internationellt. Järnvägstrafiken till Norrland fyller en mycket viktig funktion, då den är det mest miljövänliga alternativet att transportera gods över långa sträckor.

 

Råvarorna kommer från norr

Norrbotten kallas ibland för Europas skattkista. Här finns stora delar av Sveriges råvarutillgångar, såsom skog, grön energi, mineraler och metaller. Resurser som inte minst är viktiga för att klara övergången till ett mer hållbart samhälle. Linda Nilsson är VD på Norrbottens Handelskammare:

 

  • Om vi analyserar Sveriges exportsiffror, och tar hänsyn till var råvarorna kommer ifrån – inte var företagen har sina huvudkontor, så ser vi att 65 procent av landets råvaruexport kommer från norra Sverige. Det är försvarliga mängder råvaror som transporteras söderut för att bidra till samhällets välstånd. Glädjande nog kan vi också vänta oss stora investeringar i norr, under många år framöver, men detta kommer att sätta infrastrukturen på prov. Vi kommer att behöva ännu mer av hållbara transporter, en utbyggd järnväg är helt nödvändig som jag ser det.

 

Enorma investeringar

Norrbotten är glödhett med pågående och kommande investeringar på totalt 700 miljarder fram till år 2040. Bara LKAB investerar 400 miljarder för framtidens hållbara gruvdrift. Även Hybrit och H2 Green Steel satsar på att arbeta fram en process för tillverkning av fossilfri stålframställning. Vidare byggs en av Europas största batterifabriker, Northvolt i Skellefteå, och Facebook är i full gång med att bygga sin tredje serverhall i Luleå. Vindkraftsparken Markbygden utanför Piteå är en total investering på 60 miljarder och kommer att producera 8% av Sveriges totala elbehov.

 

  • Med alla dessa framtidssatsningar i norr kommer behovet av hållbara transporter att vida överträffa dagens kapacitet. Trafikverket har gjort beräkningar som visar på att godstransporterna kommer att öka med så mycket som 50 procent. Från Norrbottens Handelskammare menar vi att investeringarna i infrastruktur måste matcha de planerade företagsinvesteringarna. Och det går inte att lappa och laga, vi måste bygga nytt. Alla transportslag är viktiga för att få ihop helheten, men på de längre sträckorna är järnvägen nödvändig för att transporterna ska bli hållbara, säger Linda Nilsson.

 

Järnvägen försörjer Norrlands industri

Även på EU-nivå inkluderas norra Sverige bland de prioriterade transportsträckorna i Europas stomnätskorridorer. ScanMed-korridoren, som idag sträcker sig från Medelhavet norrut till Stockholm, inkluderar nu även norra Sverige och Narvikhamn i Norge. Norrbottens exportintensiva näringsliv behöver väl fungerande transportnät med hög kapacitet för att tillgodose Europas behov av t.ex. järnmalm, stål och skogsprodukter.

 

  • Med alla dessa investeringar som kommer i norr, så gäller det att transporterna med insatsvaror till industrin fungerar. Detta är helt avgörande för att industrin ska kunna växa och frodas. Dessutom behöver samhällena i norr försörjning av dagligvaror och livsmedel. Järnvägen är den livsnerv som förbinder söder med norr och får hela landet att leva. Kring järnvägen har vi byggt upp en sammanhängande logistikstruktur med hög kapacitet, säger Jan Pettersson, platschef på Sandahls i Luleå.

 

Sandahls hållbara järnvägslösningar

Sandahls Real Rail och Sandahls Goods & Parcel erbjuder i ett helhetsupplägg effektiva järnvägstransporter mellan södra och norra Sverige. Med dagliga avgångar 5 dagar i veckan, egna produktionsresurser och egna tidtabeller kan du som godsägare åtnjuta järnvägens oöverträffade kapacitet med åkeriets flexibilitet och precision. Sandahls intermodala lösningar med järnvägen i fokus är det hållbara alternativet för dig med behov av att flytta gods mellan norr och söder.

 

Relaterade inlägg

Chaufförer till Sandahls logistik Helsingborg

24 maj 2024

Vill du vara en del av vår hållbarhetssträvan och växa med oss på Sandahls Logistik AB? Vi söker engagerade och flexibla individer som vill arbeta med hållbarhet på lång sikt och ta del av utvecklingsmöjligheterna hos oss. Vi söker dig som: Har ett BECE-körkort Besitter en god attityd Kan kommunicera på svenska, både skriftligt och […]

Svenska Retursystem väljer Sandahls som logistikleverantör

08 feb 2024

DHL och Sandahls kommer att ansvara för Svenska Retursystems transporter inom Sverige med start den 1 maj. Det står klart efter en upphandling av retursystemets inrikestransporter.

Sandahls Logistik – ska bli Sveriges största fossilfria transportföretag

22 nov 2023

Sandahls Logistik tar ännu ett stort kliv i arbetet att bli Sveriges största fossilfria transportföretag.