Kontakta oss gärna

Anläggningsbeskrivning - Umeå

NLC Terminal Umeå
Uppdaterad: 2021-08-23
Namn: Umeå Kombiterminal
Juridisk fastighetsbeteckning: del av Umeå 3:1

Adress: Bangårdsvägen 1, 901 33 Umeå

Infrastrukturägare: INAB
Terminaloperatör: Sandahls Goods & Parcel

Anslutande järnvägsnät:
Trafikverkets järnvägsnät ansluter till terminalen
Största tillåtna axellast (stax): 25 ton
Anläggningen är delvis elektrifierad.

Grundprislista Kombiterminaler 2023

Grundprislista Kombiterminaler 2024

Anläggningen i huvudsak avsedd för:
  • Lastning och lossning av intermodala järnvägsvagnar.
  • Lagerhållning av lastbärare.
  • Lastning och lossning av täckta järnvägsvagnar

Öppettider:
06:00 – 19:00 må-fr
09:00 – 13:00 sön.

Hanteringsspår intermodal: 1230 meter 1a spår 1230 meter 2a spår.
Reparationsspår: 124-140 meter
Lokvärmepostspår: 125-215 meter

Lyftkapacitet truck med kombiaggregat, 45 ton.
Möjlighet till elektrisk uppkoppling av lastbärare.

Farligt gods: Ingen lagring av farligt gods av klasserna 2,3 och 6.

 

Tjänster som tillhandahålls på anläggningen
  • Grundläggande kombiterminaltjänster
  • Tilläggstjänster & övriga extratjänster
    • Lagring, tåg/lastbilstransporter till terminalen.
Kontaktvägar vid behov av detaljerad information om anläggningen och för tillträde till anläggning eller frågor om våra tjänster:

Platschef
Tfn: 073-373 60 95
E-post: erik.logdstrom@sandahls.com

Kontor
Tfn: 073-373 60 85
E-post: umeakombi@sandahls.com