Kontakta oss gärna

Sandahls bygger gång- och cykelväg i Huskvarna

29 nov 2022

Under våren 2022 gav Jönköpings kommun i uppdrag till Sandahls att bygga en två kilometer lång gång- och cykelväg i Huskvarna. Det var ett komplext projekt i svår terräng som innefattade såväl sprängningar i berg som arbete nära en kraftdamm. Med andra ord precis den typ av krävande entreprenader som är Sandahls specialitet.

Satsar på cykelpendlarna
Som ett led i kommunens hållbarhetsarbete vill Jönköping främja cykelpendlingen. I takt med att elcyklar bli allt vanligare utökas också upptagningsområdet för cykling. Detta har inneburit att Jönköpings kommun har sett över vilka vägsträckningar som kan behöva förbättras ur ett cyklistperspektiv. Peder Lundberg är projektledare för Jönköpings kommuns planering och genomförande av utbyggnaden av nya cykelvägar:

– Ådalsvägen är en viktig pulsåder för trafiken in och ut ur Huskvarna. Fram till nu har den varit en bruten länk för cyklisterna, vilket vi ville åtgärda. Vi gjorde en förstudie och fann att Ådalsvägen skulle lämpa sig väl för cykelpendlarna, om vi tillskapar en avskild och trafiksäker gång- och cykelbana.

Komplext projekt i bergig terräng
Efter en upphandling fick Sandahls uppdraget som entreprenör. Redan i uppdragsbeskrivningen framgick att det var ett komplext projekt.

– Ådalsvägen är nästan som en serpentinväg som löper i bergig terräng runt Huskvarna. Dessutom passerar vägen över två broar och längs med en kraftverksdamm, vilket ytterligare komplicerar arbetet. Det är höga nivåskillnader mellan damm och väg och skulle krävas stödmurar för att hålla lerjorden på plats. En sista försvårande omständighet var att arbetet med den nya gång- och cykelvägen skulle ske parallellt med bilvägen, där vi ville minimera störningar, säger Peder Lundberg.

Oförutsedda problem
Sandahls inledde entreprenaden under våren 2022. Efterhand som arbetet fortgick stötte man på flera problem, bland annat visade det sig att berget var betydligt mer poröst än man räknat med.

– Sandahls har under hela projektet varit mycket lösningsorienterade. När vi har behövt fatta nya beslut på grund av ändrade förutsättningar har de genomgående varit flexibla och lätta att ha att göra med. När det kör ihop sig i komplexa projekt som detta behöver man vara agil och tillsammans arbeta för att hitta bästa vägen framåt. Nu när vi närmar oss slutbesiktning, vår nya gång- och cykelväg längs Ådalsvägen ska vara klar i december 2022, kan jag bara berömma Sandahls för sin professionalitet. Kommunens cykelpendlare får tillgång en vacker och säker väg till jobbet, avslutar Peder Lundberg.

Sandahls – helhetsleverantör inom entreprenad
Sandahls utför alla sorters entreprenad- och anläggningsprojekt, effektivt och med hög kvalitet. Vi skräddarsyr vår entreprenadlösning till ditt projekts unika förutsättningar, från stora infrastrukturprojekt till privata uppdrag. Sandahls är en helhetsleverantör som tar ansvar för allt från kvalitet och miljö till säkerhet och ekonomi.

Med egen kompetent personal, och en stor fordonsflotta med många specialfordon, är Sandahls den enda kontakt du behöver för att genomföra dina entreprenadprojekt.

Relaterade inlägg

Trafikledare till Real Rail sökes

17 maj 2023

Vill du arbeta i ett företag som har bestämt sig för att leda utvecklingen mot fossilfria dörr till dörrtransporter? Kom då till oss på Real Rail Sweden, en del av Sandahlsbolagen Sweden AB! På Sandahlsbolagen Sweden AB har vi nämligen bestämt oss. Vi ska redan 2025 möta 2030 års legala krav vad gäller transporters påverkan […]

Sandahls söker nu en verkstadschef med placering på vår anläggning i Värnamo.

08 maj 2023

Sandahls söker nu en verkstadschef med placering på vår anläggning i Värnamo.

Vill du bli en i vårat team i sommar och jobbar med härliga kollegor i Ljungby?

27 apr 2023

Vi söker just nu 1 som vill jobba v27-36 och köra Återvinning, containers, trädgårdsavfall.