Kontakta oss gärna

3 logistiktrender att hålla ögonen på

28 sep 2022

Logistikbranschen är under förändring, en process som drivs av flera separata faktorer. Dels innebär det snabba teknikskiftet en rad nya möjligheter inom logistik, dels behöver branschen anpassa sig till en hållbar utveckling på flera olika plan. Vi på Sandahls befinner oss mitt i händelseutvecklingen och har självfallet en del tankar på hur vi ska möta utmaningarna och dra nytta av möjligheterna. Här kan du läsa om tre av de logistiktrender vi håller ögonen lite extra noga på.

1. Hållbarhet i alla led

När klimatförändringarnas konsekvenser blir allt tydligare har hållbarheten seglat upp som en av de viktigaste frågorna logistikbranschen har att hantera. Det handlar både om att minska de transportrelaterade utsläppen av miljöpåverkande växthusgaser, och om att förändra hela logistikkedjan i en hållbar riktning. De senaste åren har transportköpande kunder börjat ställa allt högre krav på sina logistikleverantörer, vilket påskyndar utvecklingen. Hållbarhet är idag ett av de viktigaste urvalskriterierna när kunderna väljer logistikpartner.

Vad gör Sandahls?
Sandahls har höga ambitioner inom hållbarhet och arbetar ständigt för att utvecklas och bli bättre. Alla delar av verksamheten ingår i vårt hållbarhetsarbete, som har sin utgångspunkt i FN:s Globala mål. Vi har valt ut tre globala mål som vi bedömer är mest relevanta för vår verksamhet: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar konsumtion och produktion samt Bekämpa klimatförändringarna.

I de fokusområden vi prioriterar har vi satt upp höga ambitioner. Till exempel har vi anslutit oss till Sveriges nationella mål om att reducera klimatgasutsläppen med 70% till 2030. Men vi nöjer oss inte med detta, redan 2025 ska vår logistikverksamhet ha uppfyllt målen. Vi gör detta genom en storsatsning på egna miljövänliga tåg som varje dag ersätter hundratals lastbilar ute på vägarna, samt genom en hög andel moderna lastbilar som drivs med fossilfritt LBG-bränsle.

2. Att vara en attraktiv arbetsgivare

Nästa trend vi vill lyfta har både en koppling till ett av våra fokusområden inom FN:s Globala mål, men är också en faktor vi vill arbeta med som en konkurrensfördel när vi rekryterar. Det råder för närvarande en stor brist på lastbilschaufförer både i Sverige och ute i Europa. Eftersom i princip alla nyutbildade chaufförer får jobb direkt, vilket gör att logistikföretagen behöver vara attraktiva som arbetsgivare.

Vad gör Sandahls?
Vårt engagemang handlar mycket om att ta vårt ansvar som arbetsgivare, och se till att medarbetarna trivs, utvecklas och erbjuds avtalsenliga anställningsvillkor. Detta innefattar en god arbetsmiljö, rimlig ekonomisk ersättning och att vi alltid följer kör- och vilotider. På Sandahls har vi kollektivavtal och kräver även att våra samarbetspartners har det. Vi anser att man ska ha lika lön för lika arbete och vi vill se en mångfald av personal.

I en värld där framtiden kan kännas oviss vill Sandahls vara en stabil och trygg arbetsgivare för våra anställda. Detta säkerställer vi genom att vara ett ekonomiskt hållbart företag med god lönsamhet och en solid ekonomisk grund.

3. Ökat fokus på leveranssäkerheten

En rad händelser de senaste åren har satt ljuset på leveranssäkerheten. Coronapandemin lärde oss åter betydelsen av ordet beredskap, och gjorde det tydligt att vi inte alltid kan lita på att varor är tillgängliga och att de enkelt kan skeppas från punkt A till punkt B. Fraktskeppet Ever Givens grundstötning i Suezkanalen år 2021 lamslog en hel värld och visade på sårbarheten i att förlita sig på en enda transportkanal. Logistikkedjor kan vara komplexa och ju fler inblandade parter desto större blir riskerna, vilket fått många transportköpare att vilja se över sina flöden.

Vad gör Sandahls?
För att minska riskerna och erbjuda hög leveranssäkerhet arbetar Sandahls på flera plan. En av de viktigaste faktorerna är att vi äger vår egen produktionsapparat. Med egna chaufförer, egna kombiterminaler, en egen lastbilspark och egna tåg har vi full kontroll, på ett sätt som är svårt att uppnå om man förlitar sig på underleverantörer. Vidare är vårt upplägg med multimodala logistikupplägg mindre känsliga för driftstörningar, vi kan enkelt byta transportslag om det skulle köra ihop sig på någon transportväg.

Sandahls – på rätt väg

Det finns många fler trender som formar framtiden inom logistik, och Sandahls bevakar dem alla. Vi vill ligga i framkant, för att ge både oss själva och våra kunder bästa möjliga förutsättningar – idag och i morgon. Vår verksamhet vilar på en trygg värdegrund och vi har hållbara transportlösningar. Genom att sätta människan i centrum, och jobba för en hållbar utveckling, känner vi oss trygga med att säga att vi är på rätt väg, oavsett från vilket håll förändringens vindar blåser.

Relaterade inlägg

TRANSPORTLEDARE

22 sep 2023

Sandahls är ständigt på väg. Dygnet runt, mil efter mil levererar vi kvalitet till våra kunder inom logistik och entreprenad. Våra uppdrag tar oss till Sveriges alla hörn. Ibland är det raka spåret, ibland får vi själva bana väg. Men alltid med riktningen noggrant kalibrerad – på rätt väg mot en hållbar framtid. Sandahls expanderar […]

Nordanå, en av tre finalister i Transportföretagens Hållbarhetspris som delas ut på eComExpo den 27 september.

20 sep 2023

Nordanå Transport AB är ett logistik– och transportföretag baserat i Malmö. De har 35 lastbilar i trafik och kör mestadels regionala transporter. Förutom deras ambitiösa klimatmål har de har en vision om att deras förare ska kunna ha ett socialt liv där man även ska kunna hämta eller lämna sina barn från skola eller dagis. Läs […]

Professionals Nord & Sandahls

26 jun 2023

Samarbetet som utbildar framtidens chaufförer – ”Det råder brist på yrkeschaufförer i minst 10 år framöver” Det råder akut brist på lastbilschaufförer i hela Europa och bara i Sverige ligger bristen på cirka 50.000 personer. För att möta kompetensbristen när det gäller yrkeschaufförer har Professionals Nord tagit fram ett koncept vid namn ”Chaufförsskolan” där intresserade […]