Kontakta oss gärna

DS Smith åker hållbart med Sandahls

12 jan 2021

DS Smith är ett ledande företag inom förpackningslösningar. I Sverige har företaget verksamhet bland annat i Värnamo och Mariestad, där man tillverkar skräddarsydda förpackningar i wellpapp. Produkterna levereras ofta som stora ark, som sedan används till allt från konsumentförpackningar till robusta industriella emballage. Peter Stråth är logistikutvecklare på DS Smith:

DS Smith har hållbarhet som en del av affärsstrategin, och vi upplever att våra kunder både önskar och kräver ett helhetstänk där transporterna är inkluderade. Vi ser därför ständigt över våra transporter för att hitta lösningar med så låg miljöbelastning som möjligt. I september valde vi att teckna avtal med Sandahls, då deras intermodala lösningar med lastbil och järnväg är oöverträffade inom hållbarhet.

Effektivare flöden
Varje vecka avgår 20-25 Sandahls-transporter från DS Smith i Värnamo, och från Mariestad ytterligare 15. Flödena går till hela landet, bland annat till Umeå med Sandahls hållbara järnvägslösning. Förutom detta tungt vägande skäl, fanns det fler anledningar till att DS Smith valde Sandahls.

Vi har på senare tid sett över effektiviteten i våra logistikflöden, bland annat för att våra kunder ställer allt högre krav. Då såg vi att det fanns mycket att tjäna på att kapa speditörsledet och istället välja att göra affärerna direkt med kompetenta transportföretag som Sandahls. Även om mycket kommunikation numera sker automatiskt via EDI-flöden, så vet vi att Sandahls bara finns ett samtal bort, om det är något som behöver diskuteras. Jag upplever att effektiviteten och responstiden är mycket bättre med en direktpartner, säger Peter Stråth.

Lyhördhet och flexibilitet
Sandahls arbetar hårt för att ständigt utveckla kundernas transportlösningar, för att hitta förbättringsmöjligheter på alla plan.

Vår omläggning av transporterna till en oberoende logistikaktör som Sandahls ger omedelbara kostnadsbesparingar, men framför allt uppskattar vi relationen med en lyhörd och flexibel partner som hela tiden jobbar för att utveckla sina produkter, säger Peter Stråth.

Vi ser framemot ett långsiktigt och växande samarbete med DS Smith, där inställningen till att åka hållbart är starkt, och där det stämmer väl överens med de värderingar gällande miljön som vi har på Sandahls. De investeringar vi gör och har gjort, bygger stort på att använda gas och fossilfria bränslen för att öka hållbarheten. I kombination med vårt intermodala upplägg på Norrland gör vi stora besparingar för miljön, säger Sandahls försäljningschef Per Gustavsson.

För mer information, kontakta: 
Per Gustavsson, Försäljningschef Sandahls Goods&Parcel
0733-73 60 75
per.gustavsson@sandahls.com

Relaterade inlägg

Forserum Safety Glass väljer Sandahls

06 jul 2022

Forserum Safety Glass är ett av Sveriges ledande företag inom planglas. I sortimentet finns produkter såsom skyddsglas, säkerhetsglas, brandglas och isolerglas. Produkterna levereras över hela landet, bland annat till många byggföretag.

Multimodala transporter ger hållbar logistik

15 jun 2022

Ett av Sveriges klimatpolitiska mål är att till 2030 minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med minst 70%, jämfört med 2010. Att nå målen kommer att kräva både nytänk och investeringar i transportlösningar som ger ett lågt klimatavtryck dörr till dörr.

Real Rail fortsätter sin expansion mot att bli en fristående tågoperatör.

13 jun 2022

I och med detta kvalitetssäkras hela processen mot kund, där vi kör våra egna lok. Rekryteringar pågår för fullt att tillsätta tjänster som lokförare.   I den framtida organisationen har en pusselbit fallit på plats. Anton Persson har per den 7e juni anställts in som operativ chef. Placeringsort är Real Rails kontor i Stockholm. Anton […]