Kontakta oss gärna

DS Smith åker hållbart med Sandahls

12 jan 2021

DS Smith är ett ledande företag inom förpackningslösningar. I Sverige har företaget verksamhet bland annat i Värnamo och Mariestad, där man tillverkar skräddarsydda förpackningar i wellpapp. Produkterna levereras ofta som stora ark, som sedan används till allt från konsumentförpackningar till robusta industriella emballage. Peter Stråth är logistikutvecklare på DS Smith:

DS Smith har hållbarhet som en del av affärsstrategin, och vi upplever att våra kunder både önskar och kräver ett helhetstänk där transporterna är inkluderade. Vi ser därför ständigt över våra transporter för att hitta lösningar med så låg miljöbelastning som möjligt. I september valde vi att teckna avtal med Sandahls, då deras intermodala lösningar med lastbil och järnväg är oöverträffade inom hållbarhet.

Effektivare flöden
Varje vecka avgår 20-25 Sandahls-transporter från DS Smith i Värnamo, och från Mariestad ytterligare 15. Flödena går till hela landet, bland annat till Umeå med Sandahls hållbara järnvägslösning. Förutom detta tungt vägande skäl, fanns det fler anledningar till att DS Smith valde Sandahls.

Vi har på senare tid sett över effektiviteten i våra logistikflöden, bland annat för att våra kunder ställer allt högre krav. Då såg vi att det fanns mycket att tjäna på att kapa speditörsledet och istället välja att göra affärerna direkt med kompetenta transportföretag som Sandahls. Även om mycket kommunikation numera sker automatiskt via EDI-flöden, så vet vi att Sandahls bara finns ett samtal bort, om det är något som behöver diskuteras. Jag upplever att effektiviteten och responstiden är mycket bättre med en direktpartner, säger Peter Stråth.

Lyhördhet och flexibilitet
Sandahls arbetar hårt för att ständigt utveckla kundernas transportlösningar, för att hitta förbättringsmöjligheter på alla plan.

Vår omläggning av transporterna till en oberoende logistikaktör som Sandahls ger omedelbara kostnadsbesparingar, men framför allt uppskattar vi relationen med en lyhörd och flexibel partner som hela tiden jobbar för att utveckla sina produkter, säger Peter Stråth.

Vi ser framemot ett långsiktigt och växande samarbete med DS Smith, där inställningen till att åka hållbart är starkt, och där det stämmer väl överens med de värderingar gällande miljön som vi har på Sandahls. De investeringar vi gör och har gjort, bygger stort på att använda gas och fossilfria bränslen för att öka hållbarheten. I kombination med vårt intermodala upplägg på Norrland gör vi stora besparingar för miljön, säger Sandahls försäljningschef Per Gustavsson.

För mer information, kontakta: 
Per Gustavsson, Försäljningschef Sandahls Goods&Parcel
0733-73 60 75
per.gustavsson@sandahls.com

Relaterade inlägg

Svenska Retursystem väljer Sandahls som logistikleverantör

08 feb 2024

DHL och Sandahls kommer att ansvara för Svenska Retursystems transporter inom Sverige med start den 1 maj. Det står klart efter en upphandling av retursystemets inrikestransporter.

Real Rail Sweden förvärvar Tågfrakt Produktion Sverige

12 dec 2023

Real Rail Sweden AB har förvärvat samtliga aktier i tågoperatören Tågfrakt Produktion Sverige AB. Förvärvet är ett naturligt steg för Real Rails utveckling inom järnvägsområdet.

Pris och villkorsjusteringar inför 2024

01 dec 2023

Sandahls satsar framåt mot 2024 med fortsatt stort fokus på hållbarhet och ambitionen att leverera fossilfria transporter när vi går in i år 2026.