Kontakta oss gärna

En framtidsspaning inom logistik

13 apr 2023

Att försöka se in i framtiden, och göra rimliga prognoser, är något som många ägnar sig åt. Samtidigt vet vi, inte minst efter de senaste årens erfarenheter, att prognoser är vanskliga. Om det sker något stort och oväntat i världen har vi helt plötsligt en ny verklighet att förhålla oss till. Så hur tänker transportbranschen kring framtiden? Vilka trender tror man kommer att påverka de kommande åren? Vi tar ett snack med Mikael Ingesson, VD på Sandahls Logistik, för att få en framtidsspaning.

Viktigaste framtidsfrågan?
Transportbranschen är i förändring, påverkad av en rad aktuella frågor, såsom klimat, energi, digitalisering och automatisering. Hur tänker Sandahls Logistik kring framtiden, vilka är de viktigaste frågorna ni fokuserar på framöver?

– På olika sätt behöver vi självfallet förhålla oss till alla de samhällsfrågor som påverkar vår verksamhet. Däremot har vi valt att aktivt driva hållbarhet som vårt viktigaste fokusområde. Vi är högst medvetna om att transportsektorn idag har en stor miljöpåverkan, men detta utgångsläge innebär också att vi kan göra stor skillnad. De satsningar Sandahls Logistik gör inom hållbarhet påverkar både vår egen verksamhet, men framför allt kan vi bidra till att utveckla samhället i en hållbar riktning, säger Mikael Ingesson.

Så fokuserar Sandahls
Hållbarhet är ett trendigt begrepp som alla vill förknippas med, och det uttalas många stora ord. Vill du ge ett par konkreta exempel på hur Sandahls Logistik jobbar med hållbarhet.

– Vårt mål är att bli helt fossilfria till 2025, vilket är minst 5 år tidigare än våra största konkurrenter. Genom att aktivt satsa på fossilfria drivmedel vill vi påskynda utvecklingen och gå snabbare framåt än vad samhället kräver. Exempelvis har vi nyligen investerat i 120 lastbilar som drivs med flytande biogas (LBG), vilket kommer att sänka koldioxidutsläppen med 80% jämfört med motsvarande dieselfordon. I ett parallellt projekt bidrar vi dessutom till utbyggnaden av nya LBG-tankstationer, vilka även andra åkerier kan dra nytta av. Vi satsar också stort på våra egna tåglinjer som binder samman södra och norra Sverige. Tågen, som drivs med 100% grön el, ger hållbar och effektiv logistik samtidigt som de avlastar vägnätet från tusentals lastbilar varje år, säger Mikael Ingesson.

Utmaningar
Om nu hållbarhet är den viktigaste framtidssatsningen för Sandahls Logistik, vilka utmaningar behöver ni hantera?

– Det finns alltid osäkerhetsfaktorer när man jobbar med lång framförhållning. Till exempel finns det redan en rad alternativa drivmedelstekniker, utmaningen ligger i att välja. Vilken teknik kommer att få bredast genomslag och bli standard? El, vätgas eller biogas? De fordon vi investerar i idag kommer vi att få leva med under ett antal år, och på den tiden hinner det hända mycket. Dels kan det ske tekniksprång, dels kan samhället snabbt besluta sig för att förändra spelreglerna. Ett exempel – efter det att vi investerade stort i flytande biogas raderade ett domstolsbeslut i EU skattebefrielsen på biogas i Sverige. Över en natt höjdes milkostnaden med tio kronor för alla de åkerier som räknat med att samhället skulle fortsätta att gynna deras investeringar i hållbarhet. Ryckighet inom politik och juridik är definitivt en utmaning som kan påverka hållbarhetsarbetet, säger Mikael Ingesson.

Attraktiv arbetsgivare
Om hållbarhet är den viktigaste framtidsfrågan för Sandahls Logistik, har ni fler aktuella områden du vill lyfta fram?

– Hållbarhet är ett vitt begrepp, som täcker mycket mer än klimat och miljö. På Sandahls lägger vi även stor vikt vid att vara en hållbar arbetsplats där medarbetare kan trivas och utvecklas. Inte minst i dessa tider när bristen på lastbilschaufförer ökar blir det allt viktigare att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Unga personer idag vill känna att de delar värderingar med sin arbetsgivare, och att företaget verkar för att påverka samhället i en positiv riktning. Allt detta har vi i åtanke när vi arbetar med våra strategier. Om du frågar mig är Sandahls definitivt på rätt väg mot en hållbar framtid, avslutar Mikael Ingesson.

Mer info
Läs gärna mer om Sandahls hållbarhetsarbete och vårt erbjudande inom logistik.

Relaterade inlägg

Svenska Retursystem väljer Sandahls som logistikleverantör

08 feb 2024

DHL och Sandahls kommer att ansvara för Svenska Retursystems transporter inom Sverige med start den 1 maj. Det står klart efter en upphandling av retursystemets inrikestransporter.

Sandahls Logistik – ska bli Sveriges största fossilfria transportföretag

22 nov 2023

Sandahls Logistik tar ännu ett stort kliv i arbetet att bli Sveriges största fossilfria transportföretag.

MP Bolagen väljer Sandahls för ett flexibelt logistikupplägg

06 nov 2023

MP Bolagen Industri AB är ett ledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av kabelförläggningsmaterial till elbranschen. När de letade ny logistikpartner, med resurser att hantera bolagets stora och varierande godsvolymer, föll valet på Sandahls Logistik.