Kontakta oss gärna

Grönare leveranser när Plannja inleder samarbete med Sandahls Logistik 

10 maj 2023

Efter 40 år byter Plannja logistikpartner till Sandahls Logistik. Det nya samarbetet är en viktig del i Plannjas miljö- och hållbarhetsarbete och berör de cirka 12 800 kollin som levereras till kund per månad. Eftersom många av Sandahls lastbilar drivs på biogas reduceras CO2-utsläppen från Plannjas externa transporter med 60 procent.

Plannja, tillverkare av byggplåtprodukter, levererar 12 800 kollin till cirka 2200 adresser i Sverige per månad. Sändningarna går främst till återförsäljare i form av bygghandlare och plåtgrossister, men leveranser sker även direkt ut till byggarbetsplatser, både stora byggen och projekt hos privatpersoner. 

Nu storsatsar Plannja på att göra sina leveranser grönare och byter logistikpartner till Sandahls Logistik, en föregångare inom hållbara transporter med flertalet lastbilar drivna av biogas. Omtaget av leveranserna är en viktig del i Plannjas miljö- och hållbarhetsarbete, där ett av målen är att minska verksamhetens totala koldioxidutsläpp med 25 procent senast vid årskiftet 2025/2026. Satsningen rimmar även väl med Plannjas ambition om att löpande se över sina partnerskap och samarbeta med starka aktörer som kan möta Plannjas miljökrav. 

 


Grönare leveranser med biogas och minskning av CO2-utsläpp
 
Från 1 maj 2023 kör Sandahls majoriteten av Plannjas leveranser till kunder runtom i landet. Leveranserna sker delvis med Plannja-profilerade lastbilar och delvis med ett urval av Sandahls ordinarie lastbilar. De flesta lastbilar som kör Plannjas leveranser drivs av biogas och är därmed fossilfria. Sandahls rapporterar även leveranssätt till Plannja månadsvis och hur stor andel som går åt på respektive drivmedel (CO2 och gram per ton/km). Beställningar under 1000 kg skickas fortsatt med post eller DHL.

– Övergången till biogasdrivna fordon möjliggör klimatneutrala leveranser över hela landet och hjälper oss att nå Plannjas hållbarhetsmål. Redan från första leveransen reduceras våra CO2-utsläpp kopplat till externa transporter med 35 procent. Framöver, när fler Plannja-profilerade lastbilar rullar ut, beräknas CO2-utsläppet minska med 60 procent. Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda en grönare leveranskedja, säger Christian Nytorpet, miljö- och kvalitetschef på Plannja.

Sandahls Logistik är branschledande inom minimering av CO2-utsläpp och företagets målsättning är att samtliga av företagets lastbilar ska drivas på fossilfria drivmedel vid 2025 års utgång. Investeringstakten i fossilfria fordon är därmed högre än konkurrerande aktörers. 

– Hållbarhet kommer bli allt viktigare framöver, det märks inom hela logistikbranschen och genom att miljöfrågor kommer högre upp på transportköparnas kravspecifikationer. Genom att leverera produkter med biogaslastbilar, samt att på längre sträckor norrut med en intermodal järnvägslösning driven av grön el, är Plannja med och bidrar till en mer hållbar byggbransch. Det är mycket glädjande att vi får en nyckelroll i att Plannjas leveranser blir grönare, säger Per Gustavsson, försäljningschef på Sandahls Logistik. 

Plannja visade i ett tidigt skede i vår kontakt att hållbarhet var nyckelordet för ett framtida samarbete.  

En hållbar logistik med fokus på grönare transporter och ett minskat klimatavtryck, är ett gemensamt mål i samarbetet tillsammans med Plannja. Att få förtroendet att driva de frågorna och utmaningarna med våra kunder, det är att vara ”på rätt väg”, sammanfattar Andreas Kallin, ansvarig säljare på Sandahls Logistik.

Snabbfakta: Plannjas miljöpolicy
Plannja har åtagit sig att:  

  • minska koldioxidutsläppen i verksamheten. Målet är att minska CO2-avtrycket med 25% i egen verksamhet senast år 2025. Mätning sker mot 2019 års resultat 
  • arbeta ambitiöst för att producera hållbara produkter och tjänster för Plannjas kunder 
  • ständigt utveckla företagets förmåga att samarbeta med starka partners för att uppfylla alla miljöintressenters krav 
  • alla intressenter ska kunna känna sig trygga i att Plannja arbetar målmedvetet med sina miljö- och hållbarhetsfrågor
     

Plannjas kunder och användare: 

  • ska få produkter och tjänster som är säkra och värdefulla även för kommande generationer  
  • ska vara de första som får tillgång till en tillförlitlig fossilfri produktportfölj  
  • kan vara säkra på att miljörisker kontrolleras i varje fas av Plannja-produkters livscykel  

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Ann-Katrin Ahlbäck, Marknadsföringschef Skandinavien, Plannja AB
E-post: ann-katrin.ahlback@plannja.se
Telefon: 010-516 12 20

Per Gustavsson, Försäljningschef, Sandahls Logistik
E-post: per.gustavsson@sandahls.com
Telefon: 073-373 60 75

Om Plannja
Plannja AB är ett svenskt företag som tillverkar byggplåtprodukter. Bolaget grundades 1967 och har som ambition att hela tiden förnya sig och hålla sina kunder nöjda. Bland produkterna finns vägg- och takprofiler, takpannor, takavvattning, takskydd, planplåt och armerings-/formplåt. Plannja är ett dotterbolag till stålkoncernen SSAB och ingår sedan år 2014 i SSAB:s division Ruukki Construction.

Om Sandahls Logistik
Sandahls är ett av Sveriges största, familjeägda logistikföretag. Med egna produktionsresurser, utan mellanhänder, erbjuder Sandahls högkvalitativa inrikes vägtransporter som navet i en välfungerande intermodal struktur. Sandahls har en stor och modern fordonsflotta som tillgodoser alla dina behov. I fordonsflottan har företaget en hög andel LBG-fordon, som ger lägre miljöpåverkan. Sandahls har en ambitiös hållbarhetsprofil och investerar kontinuerligt i att öka andelen miljöfordon. 

Ibland räcker det med ett transportslag för att ta gods från dörr till dörr. Men oftast ser verkligheten annorlunda ut, och det behövs en leverantör som behärskar en mer komplex transportkedja. Sandahls erbjuder marknadens ledande intermodala lösningar. Med utgångspunkt i ett välutbyggt vägtrafiknät kan Sandahls sömlöst addera egna hållbara järnvägslösningar.

 

Relaterade inlägg

Svenska Retursystem väljer Sandahls som logistikleverantör

08 feb 2024

DHL och Sandahls kommer att ansvara för Svenska Retursystems transporter inom Sverige med start den 1 maj. Det står klart efter en upphandling av retursystemets inrikestransporter.

Real Rail Sweden förvärvar Tågfrakt Produktion Sverige

12 dec 2023

Real Rail Sweden AB har förvärvat samtliga aktier i tågoperatören Tågfrakt Produktion Sverige AB. Förvärvet är ett naturligt steg för Real Rails utveckling inom järnvägsområdet.

Pris och villkorsjusteringar inför 2024

01 dec 2023

Sandahls satsar framåt mot 2024 med fortsatt stort fokus på hållbarhet och ambitionen att leverera fossilfria transporter när vi går in i år 2026.