Kontakta oss gärna

Järnväg - överlägset hållbaraste transportslaget

Varje år transporteras drygt 700 miljoner ton gods inom, eller till och från, Sverige. Det är ofrånkomligt att transportsektorn har en miljöpåverkan, men det finns mycket att göra för att minimera denna så långt möjligt. Traditionellt har många inrikestransporter till stor del skett med lastbil, då det är ett enkelt och effektivt transportslag från dörr till dörr. Men i takt med att miljö- och klimatfrågorna blir allt viktigare att beakta ökar också kraven på att godsägare och transportörer tar ett ökat ansvar. Det mest effektiva sättet är att öka andelen hållbara järnvägstransporter, och därmed bidra till väsentligt lägre utsläppsnivåer och mindre miljöpåverkan.

Järnväg har lägst klimatpåverkan

Inrikes godstransporter sker huvudsakligen med tunga lastbilar, 2016 stod dessa för 90 hela procent av trafiken. På kortare sträckor är lastbil oftast det enda realistiska alternativet, och för att minska miljöpåverkan är det viktigt att man då använder bränsleslag med lägre utsläpp av CO2 än diesel, såsom LBG eller HVO100.

När det handlar om transporter över längre sträckor, 100 km eller mer, är lastbil inte längre det optimala alternativet, sett ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Även när man tankar lastbilarna med så kallade miljöbränslen, så finns det ett transportslag som står ohotat. Järnvägstransporter har i särklass lägst utsläppsnivåer av alla transportslag. Enligt den ledande organisationen för mätning av olika transportslags utsläpp, Network for Transport Measures, har järnvägstransporter hela 8 gånger lägre CO2-utsläpp än en lastbil tankad med LBG. Jämfört med lastbil/diesel är utsläppen från järnväg nästan 40 gånger lägre!

 

Precision och korta ledtider

Utöver hållbarhetsaspekten har järnvägstransporter ytterligare fördelar. Kapacitet, punktlighet och korta ledtider är andra tungt vägande skäl till att välja järnväg för transporter över längre sträckor. David Sandahl är VD på Real Rail Sweden AB:

- Vi har en egen intermodal tåglösning som effektivt förbinder södra och norra Sverige, och som varje dag ersätter hundratals lastbilar på vägarna. Med ledtider på cirka 24 timmar, och en punktlighet som är jämförbar med lastbil, kan vi snabbt transportera gods mellan Skåne och Norrland. Ledtiden är avsevärt bättre än det traditionella vagnslastsystemet och gör det möjligt att med hög kvalitet transportera även erkänt känsligt gods såsom färska blommor och livsmedel.

Hållbarhet i fokus 

Real Rail Sweden AB är en del av Sandahls. Erbjudandet kännetecknas av egna avgångar varje dag måndag till fredag, hög kapacitet och punktlighet, korta ledtider och de i särklass lägsta utsläppsnivåerna tack vare att loken enbart drivs med el - grön el. Ingen lastbilslösning, oavsett drivmedel, kommer i närheten av Real Rails hållbara transporter med järnväg. För varuägare som prioriterar hållbarhet innebär ett intermodalt upplägg från Real Rail ett effektivt sätt att reducera klimatgasutsläppen och nå uppsatta hållbarhetsmål redan idag.

- Om vi ska nå de nationella utsläppsmålen måste vi alla ta gemensamt ansvar och använda de lösningar som är miljömässigt mest hållbara. Att flytta sina transporter från bil till järnväg är ett enkelt och effektivt sätt att minska klimatavtrycket med minst 8 ggr, säger David Sandahl.  

Relaterade inlägg

C & CE-chaufförer till storsatsning i Alvesta inom Sandahls Goods & Parcel AB.

12 apr 2021

Järnväg - överlägset hållbaraste transportslaget Varje år transporteras drygt 700 miljoner ton gods inom, eller till och från, Sverige. Det är ofrånkomligt att transportsektorn har en miljöpåverkan, men det finns mycket att göra för att minimera denna så långt möjligt. Traditionellt har många inrikestransporter till stor del skett med lastbil, då det är ett enkelt […]

Gunnars Tråd och Sandahls – två småländska familjeföretag i nytt partnerskap

05 mar 2021

Sandahls är sedan årsskiftet logistikpartner till Gunnars Tråd för inrikes distribution runt om i Sverige. Familjeföretaget Gunnars Tråd startades på 60-talet i Gnosjöbygden och har utveckalts till att idag vara en av Skandinaviens ledande producenter av rund- och plattvalsad järntråd. Kontor och produktion ligger i Hillerstorp där man producerar ca 100 ton per dag. Gunnars […]

Ny VD Sandahls Goods & Parcel AB

26 feb 2021

Styrelsen för Sandahls Goods & Parcel AB meddelar att ny VD utsetts i bolaget. Som VD tillträder Magnus Nilsson med omedelbar verkan. Magnus har en mångårig erfarenhet av branschen, och har de senaste tjugo åren varit chef för Sandahls Vårgårda. Sandahls Vårgårda ingår i Sandahlsbolagen och verkar som ett fristående logistikbolag, med åkeri, speditions och […]