Kontakta oss gärna

Järnväg - överlägset hållbaraste transportslaget

Varje år transporteras drygt 700 miljoner ton gods inom, eller till och från, Sverige. Det är ofrånkomligt att transportsektorn har en miljöpåverkan, men det finns mycket att göra för att minimera denna så långt möjligt. Traditionellt har många inrikestransporter till stor del skett med lastbil, då det är ett enkelt och effektivt transportslag från dörr till dörr. Men i takt med att miljö- och klimatfrågorna blir allt viktigare att beakta ökar också kraven på att godsägare och transportörer tar ett ökat ansvar. Det mest effektiva sättet är att öka andelen hållbara järnvägstransporter, och därmed bidra till väsentligt lägre utsläppsnivåer och mindre miljöpåverkan.

Järnväg har lägst klimatpåverkan

Inrikes godstransporter sker huvudsakligen med tunga lastbilar, 2016 stod dessa för 90 hela procent av trafiken. På kortare sträckor är lastbil oftast det enda realistiska alternativet, och för att minska miljöpåverkan är det viktigt att man då använder bränsleslag med lägre utsläpp av CO2 än diesel, såsom LBG eller HVO100.

När det handlar om transporter över längre sträckor, 100 km eller mer, är lastbil inte längre det optimala alternativet, sett ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Även när man tankar lastbilarna med så kallade miljöbränslen, så finns det ett transportslag som står ohotat. Järnvägstransporter har i särklass lägst utsläppsnivåer av alla transportslag. Enligt den ledande organisationen för mätning av olika transportslags utsläpp, Network for Transport Measures, har järnvägstransporter hela 8 gånger lägre CO2-utsläpp än en lastbil tankad med LBG. Jämfört med lastbil/diesel är utsläppen från järnväg nästan 40 gånger lägre!

 

Precision och korta ledtider

Utöver hållbarhetsaspekten har järnvägstransporter ytterligare fördelar. Kapacitet, punktlighet och korta ledtider är andra tungt vägande skäl till att välja järnväg för transporter över längre sträckor. David Sandahl är VD på Real Rail Sweden AB:

- Vi har en egen intermodal tåglösning som effektivt förbinder södra och norra Sverige, och som varje dag ersätter hundratals lastbilar på vägarna. Med ledtider på cirka 24 timmar, och en punktlighet som är jämförbar med lastbil, kan vi snabbt transportera gods mellan Skåne och Norrland. Ledtiden är avsevärt bättre än det traditionella vagnslastsystemet och gör det möjligt att med hög kvalitet transportera även erkänt känsligt gods såsom färska blommor och livsmedel.

Hållbarhet i fokus 

Real Rail Sweden AB är en del av Sandahls. Erbjudandet kännetecknas av egna avgångar varje dag måndag till fredag, hög kapacitet och punktlighet, korta ledtider och de i särklass lägsta utsläppsnivåerna tack vare att loken enbart drivs med el - grön el. Ingen lastbilslösning, oavsett drivmedel, kommer i närheten av Real Rails hållbara transporter med järnväg. För varuägare som prioriterar hållbarhet innebär ett intermodalt upplägg från Real Rail ett effektivt sätt att reducera klimatgasutsläppen och nå uppsatta hållbarhetsmål redan idag.

- Om vi ska nå de nationella utsläppsmålen måste vi alla ta gemensamt ansvar och använda de lösningar som är miljömässigt mest hållbara. Att flytta sina transporter från bil till järnväg är ett enkelt och effektivt sätt att minska klimatavtrycket med minst 8 ggr, säger David Sandahl.  

Relaterade inlägg

Nordanå, en av tre finalister i Transportföretagens Hållbarhetspris som delas ut på eComExpo den 27 september.

20 sep 2023

Nordanå Transport AB är ett logistik– och transportföretag baserat i Malmö. De har 35 lastbilar i trafik och kör mestadels regionala transporter. Förutom deras ambitiösa klimatmål har de har en vision om att deras förare ska kunna ha ett socialt liv där man även ska kunna hämta eller lämna sina barn från skola eller dagis. Läs […]

Professionals Nord & Sandahls

26 jun 2023

Samarbetet som utbildar framtidens chaufförer – ”Det råder brist på yrkeschaufförer i minst 10 år framöver” Det råder akut brist på lastbilschaufförer i hela Europa och bara i Sverige ligger bristen på cirka 50.000 personer. För att möta kompetensbristen när det gäller yrkeschaufförer har Professionals Nord tagit fram ett koncept vid namn ”Chaufförsskolan” där intresserade […]

En framtidsspaning inom logistik

13 apr 2023

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för Sandahls Logistik? VD Mikael Ingesson gör en framtidsspaning.