Kontakta oss gärna

Multimodala transporter ger hållbar logistik

15 jun 2022

Ett av Sveriges klimatpolitiska mål är att till 2030 minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med minst 70%, jämfört med 2010. Att nå målen kommer att kräva både nytänk och investeringar i transportlösningar som ger ett lågt klimatavtryck dörr till dörr. Talar vi om inrikes transporter handlar det ofta om att hitta en optimal balans mellan lastbil och järnväg, där man drar nytta av styrkorna hos respektive transportslag. Multimodala transporter, där flera transportslag kombineras, är ett svar på hur vi tillsammans når samhällets klimatmål och skapar hållbara logistikupplägg.

Vad är multimodala transporter?

Multimodala transporter är ett begrepp som syftar på en logistikkedja som involverar två eller flera olika transportslag, och som hanteras inom ramarna för ett transportavtal. Exempelvis kan en multimodal transport innehålla kategorierna luft, sjö, järnväg och vägtransport. Inom multimodala transporter är det vanligt att godset transporteras i standardiserade fraktcontainers som enkelt kan föras över mellan de olika transportslagen, utan tidskrävande omlastning.

Inom EU ser man multimodala transporter som en viktig del i arbetet att minska utsläppen av växthusgaser. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) vill se ett uppdaterat regelverk, samt satsningar på att skapa mer integrerade flöden genom exempelvis en bättre terminalinfrastruktur som stödjer multimodala flöden.

Samverkan skapar synergier

Varje år transporteras över 700 miljoner ton gods inom, till och från Sverige. Det är en försvarlig mängd gods och innebär enligt Naturvårdsverket att transportsektorn står för cirka en tredjedel av landets utsläpp av växthusgaser. Men trenden är positiv, på vägen mot 2030 har utsläppen hittills minskat med 27%. En förklaring är att lastbilarna blir allt mer energieffektiva, en annan är att andelen förnybart bränsle har ökat. Att enbart fokusera på vägtrafiken är dock inte tillräckligt, för att få ner utsläppen radikalt behöver vi också flytta gods från vägarna till järnväg.

Järnväg optimalt på långa sträckor

Järnvägen är det överlägset bästa transportslaget för gods som ska skickas över långa sträckor. Tåg som drivs av grön el har hela 40 gånger lägre utsläppsnivåer än diesellastbilar, och 8 gånger lägre utsläpp än LBG-lastbilar. De miljömässiga fördelarna gör järnvägen till en viktig komponent i arbetet med att skapa hållbara logistikupplägg. Utöver detta är järnvägen oslagbar när det handlar om volym och kapacitet, då stora mängder gods kan förflyttas på ett energieffektivt sätt. Dock når järnvägen oftast inte dörr till dörr, och den behöver därför ofta kompletteras med lastbil i början och slutet av transportkedjan.

Den flexibla lastbilen

På kortare sträckor är lastbil ett effektivt transportslag som når ända fram till dörren hos både avsändare och mottagare. En annan viktig parameter är den flexibilitet som följer med lastbilstransporter. Godset kan skickas vid vilken tidpunkt som helst, oberoende av fasta tidtabeller. Nackdelen med lastbil har tidigare varit höga utsläpp av växthusgaser, men i takt med utvecklingen av nya och fossilfria bränslen såsom flytande biogas (LBG) har utsläppsnivåerna reducerats radikalt. Jämfört med diesel ger LBG upp till 95% lägre utsläpp av miljöpåverkande växthusgaser.

Sandahls multimodala transporter

För godsägare som månar om hållbar logistik är Sandahls multimodala transporter ett intressant alternativ. Oavsett avstånd ser Sandahls till att godset transporteras dörr till dörr, med lägsta möjliga klimatavtryck. Vi äger hela transportkedjan, från en modern fordonsflotta med nya LBG-fordon, egna kombiterminaler för effektiv överföring av gods, till egna tåg som drivs av grön el. Sandahls tåglinjer förbinder effektivt södra och norra Sverige, med avgångar varje natt, fem dagar i veckan. Det gör upplägget lämpligt även för färskvaror eller annat tidskritiskt gods.

Med full kontroll på alla delar i logistikkedjan har Sandahls ett helhetsupplägg där du som godsägare kan dra nytta av järnvägens oöverträffade kapacitet tillsammans med åkeriets flexibilitet och precision. Allt förpackat i ett attraktivt transportavtal, där vi tar ansvar för alla delar i transporten. Sandahls multimodala transportlösningar är det hållbara och mest effektiva alternativet för dig med behov av att transportera gods.

För mer information om Sandahls multimodala lösningar, kontakta:

Per Gustavsson
Försäljningschef
per.gustavsson@sandahls.com

Claes Hjalmarson
Produktionschef
claes.hjalmarson@sandahls.com

Relaterade inlägg

Chaufförer till Sandahls logistik Helsingborg

24 maj 2024

Vill du vara en del av vår hållbarhetssträvan och växa med oss på Sandahls Logistik AB? Vi söker engagerade och flexibla individer som vill arbeta med hållbarhet på lång sikt och ta del av utvecklingsmöjligheterna hos oss. Vi söker dig som: Har ett BECE-körkort Besitter en god attityd Kan kommunicera på svenska, både skriftligt och […]

Svenska Retursystem väljer Sandahls som logistikleverantör

08 feb 2024

DHL och Sandahls kommer att ansvara för Svenska Retursystems transporter inom Sverige med start den 1 maj. Det står klart efter en upphandling av retursystemets inrikestransporter.

Sandahls Logistik – ska bli Sveriges största fossilfria transportföretag

22 nov 2023

Sandahls Logistik tar ännu ett stort kliv i arbetet att bli Sveriges största fossilfria transportföretag.