Kontakta oss gärna

 

En växande befolkning och ekonomisk utveckling förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. EU har därför beslutat om en rad revideringar i unionens avfallslagstiftning, där målet är att gå från avfall till resurs.

EU vill skapa cirkulär ekonomi
Med en lagstiftning som syftar till minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning och en förbättrad avfallshantering vill EU skapa förutsättningar för en mer cirkulär ekonomi. Detta innebär att man behåller resurserna i samhällets kretslopp istället för att de ska bli avfall som belastar både klimat och människors hälsa.

Flera av ändringarna i EU:s avfallspaket började att gälla 2020, medan andra börjar tillämpas senare. Samtliga ändringar i avfallspaketet ska genomföras senast 2025. För Sveriges del får avfallspaketet genomslag av uppdateringar i miljöbalken, avfallsförordningen, deponeringsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter.

Uppdaterade områden
Uppdateringen av EU:s avfallspaket är omfattande och täcker ett flertal områden. Reglerna för avfallshantering berör de företag som ger upphov till avfall, så kallade avfallsproducenter. Dessa behöver ha koll på bland annat följande områden:

  • Höjda återvinningsmål
  • Obligatoriska minimikrav för producentansvar
  • Producentansvar förpackningar
  • Separat insamling av farligt avfall, textil och biologiskt avfall
  • Nya krav på bygg- och rivningsavfall

Alla ändringar i avfallspaketet, och vad de innebär för svenska företag, finns beskrivna på Naturvårdsverkets hemsida.

Sandahls - din partner inom avfallshantering
Företag som är avfallsproducenter ansvarar för att avfallet blir rätt hanterat. Genom avtal kan ansvaret för hanteringen av avfallet överlåtas till en entreprenör, som ska redovisa till beställaren hur avfallet hanterats.

För att underlätta för er, och minska risken för fel, kan ni anlita Sandahls för att hantera ert avfall. Vi har alla system och tillstånd som krävs för att hantera allt från kommunal avfallshantering och företagstjänster till privat avfallshantering. Anlita Sandahls för er avfallshantering så kan ni vara trygga med att allt sker enligt aktuella lagar och krav.

Kontakta oss på: 0371-500 97.

Fullmakt

Här kan du ladda ner en fullmakt för att överlämna ansvaret för att rapportera transport av farligt avfall till Sandahls. Skicka in din underskrivna fullmakt till entreprenad@sandahls.com

Relaterade inlägg

Nordanå, en av tre finalister i Transportföretagens Hållbarhetspris som delas ut på eComExpo den 27 september.

20 sep 2023

Nordanå Transport AB är ett logistik– och transportföretag baserat i Malmö. De har 35 lastbilar i trafik och kör mestadels regionala transporter. Förutom deras ambitiösa klimatmål har de har en vision om att deras förare ska kunna ha ett socialt liv där man även ska kunna hämta eller lämna sina barn från skola eller dagis. Läs […]

Professionals Nord & Sandahls

26 jun 2023

Samarbetet som utbildar framtidens chaufförer – ”Det råder brist på yrkeschaufförer i minst 10 år framöver” Det råder akut brist på lastbilschaufförer i hela Europa och bara i Sverige ligger bristen på cirka 50.000 personer. För att möta kompetensbristen när det gäller yrkeschaufförer har Professionals Nord tagit fram ett koncept vid namn ”Chaufförsskolan” där intresserade […]

En framtidsspaning inom logistik

13 apr 2023

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för Sandahls Logistik? VD Mikael Ingesson gör en framtidsspaning.