Kontakta oss gärna

 

En växande befolkning och ekonomisk utveckling förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. EU har därför beslutat om en rad revideringar i unionens avfallslagstiftning, där målet är att gå från avfall till resurs.

EU vill skapa cirkulär ekonomi
Med en lagstiftning som syftar till minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning och en förbättrad avfallshantering vill EU skapa förutsättningar för en mer cirkulär ekonomi. Detta innebär att man behåller resurserna i samhällets kretslopp istället för att de ska bli avfall som belastar både klimat och människors hälsa.

Flera av ändringarna i EU:s avfallspaket började att gälla 2020, medan andra börjar tillämpas senare. Samtliga ändringar i avfallspaketet ska genomföras senast 2025. För Sveriges del får avfallspaketet genomslag av uppdateringar i miljöbalken, avfallsförordningen, deponeringsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter.

Uppdaterade områden
Uppdateringen av EU:s avfallspaket är omfattande och täcker ett flertal områden. Reglerna för avfallshantering berör de företag som ger upphov till avfall, så kallade avfallsproducenter. Dessa behöver ha koll på bland annat följande områden:

  • Höjda återvinningsmål
  • Obligatoriska minimikrav för producentansvar
  • Producentansvar förpackningar
  • Separat insamling av farligt avfall, textil och biologiskt avfall
  • Nya krav på bygg- och rivningsavfall

Alla ändringar i avfallspaketet, och vad de innebär för svenska företag, finns beskrivna på Naturvårdsverkets hemsida.

Sandahls - din partner inom avfallshantering
Företag som är avfallsproducenter ansvarar för att avfallet blir rätt hanterat. Genom avtal kan ansvaret för hanteringen av avfallet överlåtas till en entreprenör, som ska redovisa till beställaren hur avfallet hanterats.

För att underlätta för er, och minska risken för fel, kan ni anlita Sandahls för att hantera ert avfall. Vi har alla system och tillstånd som krävs för att hantera allt från kommunal avfallshantering och företagstjänster till privat avfallshantering. Anlita Sandahls för er avfallshantering så kan ni vara trygga med att allt sker enligt aktuella lagar och krav.

Kontakta oss på: 0371-500 97.

Fullmakt

Här kan du ladda ner en fullmakt för att överlämna ansvaret för att rapportera transport av farligt avfall till Sandahls. Skicka in din underskrivna fullmakt till entreprenad@sandahls.com

Relaterade inlägg

Skattebefrielse för biogas borttagen

17 mar 2023

2020 beslutades om en tioårig förlängning av skattebefrielse på Biogas i Sverige. I december 2022 ogiltigförklarades denna efter en överklagan av tyska företaget Landwärme. I Sandahls Logistiks omställning till fossilfri transportör togs beslut att ställa om från Diesel till Biogas. Den nya EU-dom som nu vunnit laga kraft gör omställningen dyrare än vad transportnäringen räknat […]

Sandahls Entreprenad söker spolbilschaufför till Värnamo.

04 jan 2023

Huvudsysslan är spolning inom Värnamo Kommun. Stationeringsort: Värnamo.

Sandahls bygger vägbro i Vartofta på uppdrag av Trafikverket

14 dec 2022

Sandahls bygger vägbro över järnvägen i Vartofta, på uppdrag av Trafikverket.