Kontakta oss gärna

 

En växande befolkning och ekonomisk utveckling förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. EU har därför beslutat om en rad revideringar i unionens avfallslagstiftning, där målet är att gå från avfall till resurs.

EU vill skapa cirkulär ekonomi
Med en lagstiftning som syftar till minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning och en förbättrad avfallshantering vill EU skapa förutsättningar för en mer cirkulär ekonomi. Detta innebär att man behåller resurserna i samhällets kretslopp istället för att de ska bli avfall som belastar både klimat och människors hälsa.

Flera av ändringarna i EU:s avfallspaket började att gälla 2020, medan andra börjar tillämpas senare. Samtliga ändringar i avfallspaketet ska genomföras senast 2025. För Sveriges del får avfallspaketet genomslag av uppdateringar i miljöbalken, avfallsförordningen, deponeringsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter.

Uppdaterade områden
Uppdateringen av EU:s avfallspaket är omfattande och täcker ett flertal områden. Reglerna för avfallshantering berör de företag som ger upphov till avfall, så kallade avfallsproducenter. Dessa behöver ha koll på bland annat följande områden:

  • Höjda återvinningsmål
  • Obligatoriska minimikrav för producentansvar
  • Producentansvar förpackningar
  • Separat insamling av farligt avfall, textil och biologiskt avfall
  • Nya krav på bygg- och rivningsavfall

Alla ändringar i avfallspaketet, och vad de innebär för svenska företag, finns beskrivna på Naturvårdsverkets hemsida.

Sandahls - din partner inom avfallshantering
Företag som är avfallsproducenter ansvarar för att avfallet blir rätt hanterat. Genom avtal kan ansvaret för hanteringen av avfallet överlåtas till en entreprenör, som ska redovisa till beställaren hur avfallet hanterats.

För att underlätta för er, och minska risken för fel, kan ni anlita Sandahls för att hantera ert avfall. Vi har alla system och tillstånd som krävs för att hantera allt från kommunal avfallshantering och företagstjänster till privat avfallshantering. Anlita Sandahls för er avfallshantering så kan ni vara trygga med att allt sker enligt aktuella lagar och krav.

Kontakta oss på: 0371-500 97.

Fullmakt

Här kan du ladda ner en fullmakt för att överlämna ansvaret för att rapportera transport av farligt avfall till Sandahls. Skicka in din underskrivna fullmakt till entreprenad@sandahls.com

Relaterade inlägg

Sandahls Logistik AB i Skillingaryd söker nu efter flera CE-chaufförer!

24 feb 2024

Vill du vara en del av vår hållbarhetssträvan och växa med oss på Sandahls Logistik AB? Vi söker engagerade och flexibla individer som vill arbeta med hållbarhet på lång sikt och ta del av utvecklingsmöjligheterna hos oss. Vi söker dig som: Har ett BECE-körkort Besitter en god attityd Kan kommunicera på svenska, både skriftligt och […]

Vi söker en Transportledare till vårt kontor i Helsingborg

19 feb 2024

Sandahls är ständigt på väg. Dygnet runt, mil efter mil levererar vi kvalitet till våra kunder inom logistik och entreprenad. Våra uppdrag tar oss till Sveriges alla hörn. Ibland är det raka spåret, ibland får vi själva bana väg. Men alltid med riktningen noggrant kalibrerad – på rätt väg mot en hållbar framtid. Vi söker […]

CE-chaufför hos Sandahls Logistik AB i Jönköping

13 feb 2024

Vill du vara en del av vår hållbarhetssträvan och växa med oss på Sandahls Logistik AB? Vi söker engagerade och flexibla individer som vill arbeta med hållbarhet på lång sikt och ta del av utvecklingsmöjligheterna hos oss. Vi söker dig som: Har ett BECE-körkort Besitter en god attityd Kan kommunicera på svenska, både skriftligt och […]