Kontakta oss gärna

Sandahls bygger gång- och cykelbro åt Trafikverket i Sandhem

07 dec 2022

Trafikverket har ett pågående projekt som går ut på att bygga bort ett antal plankorsningar på sträckan Falköping-Nässjö, för att öka säkerheten. Sandahls fick i slutet av 2021 i uppdrag att bygga en ny gång- och cykelbro vid järnvägsstationen i Sandhem.

Kombinerad gång- och cykelbro
Hösten 2021 gick Trafikverket ut med en upphandling avseende en ny gång- och cykelbro intill järnvägsstationen i Sandhem, i Mullsjö kommun. Uppdraget var att bygga en planskild övergång för att undvika att tredje person möter tåg. Bara på sträckan Falköping-Nässjö har Trafikverket med nya planskilda lösningar och ersättningsvägar lyckats stänga 20 av 21 plankorsningar. Peter Bjers är projektledare på Trafikverket:

– Plankorsningar har länge varit begränsningar för både järnvägstrafiken och vägtrafiken. En ny gång- och cykelbro i Sandhem innebär ytterligare förhöjd säkerhet och bättre trafikflöden. När vi upphandlade entreprenör för detta uppdrag lade vi stor vikt vid kompetens och säkerhetstänk, eftersom arbetena skulle bli komplexa med passerande järnvägstrafik intill.

Säkerheten i fokus
Efter slutförd upphandling påbörjade Sandahls projekteringen hösten 2021 och byggstarten skedde under våren 2022. Innan entreprenaden kunde påbörjas fick all personal genomgå en säkerhetsutbildning.

– Eftersom järnvägstrafiken skulle rulla precis intill byggnationen ställdes höga krav på säkerheten. För att ge personalen en trygg arbetsplats fick de genomgå en säkerhetsutbildning, samtidigt som säkerheten vid bygget förstärkts, säger Mikael Pålsson, projektledare hos Sandahls.

Framgångsrikt projekt
Byggnationen av den nya gång- och cykelbron i Sandhem närmar sig slutfasen, med planerad slutbesiktning i december 2022. Den nya stålbron med tillhörande hissar och trappor kommer att underlätta för passagerarna som ska ta sig till och från järnvägsstationen i Sandhem.

– Vi har under hela entreprenaden haft ett nära och bra samarbete med Sandahls, med regelbundna byggmöten och avstämningar. Sandahls är lösningsorienterade, flexibla och enkla att ha att göra med. Nu står det en tillgänglighetsanpassad bro på plats i Sandhem, där vi på Trafikverket tillsammans med Sandahls har skapat ännu en säker, planskild övergång, avslutar Peter Bjers.

Sandahls – helhetsleverantör inom entreprenad
Sandahls utför alla sorters entreprenad- och anläggningsprojekt, effektivt och med hög kvalitet. Vi skräddarsyr vår entreprenadlösning till ditt projekts unika förutsättningar, från stora infrastrukturprojekt till privata uppdrag. Sandahls är en helhetsleverantör som tar ansvar för allt från kvalitet och miljö till säkerhet och ekonomi.

Med egen kompetent personal, och en stor fordonsflotta med många specialfordon, är Sandahls den enda kontakt du behöver för att genomföra dina entreprenadprojekt.

Relaterade inlägg

Pris och villkorsjusteringar inför 2024

01 dec 2023

Sandahls satsar framåt mot 2024 med fortsatt stort fokus på hållbarhet och ambitionen att leverera fossilfria transporter när vi går in i år 2026. Stora investeringar görs i vårt företag för att nå ett hållbart logistikupplägg. Vår plan med biogasbilar fortsätter och vi är helt i fas med den plan som ligger för kommande år. […]

Mårten Hernbrandt tillträder som ny VD i Sandahls Entreprenad

10 nov 2023

Mårten Hernbrandt tillträder som ny VD i Sandahls Entreprenad måndagen 13/11, då han ersätter Joakim Hansson. Mårten är för närvarande arbetschef i bolaget, och hälsas välkommen till sin nya roll.

VD i moderbolaget och koncernchef ersätts av Thord Sandahl.

09 nov 2023

Som VD i moderbolaget och koncernchef avgår Magnus Nilsson och ersätts av Thord Sandahl.