Kontakta oss gärna

Sandahls Entreprenad bygger om Värnamo bangård

18 okt 2023

Trafikverket har beslutat att bygga om Värnamo bangård, dels för att öka bangårdens kapacitet, dels för att minska underhållskostnaderna. En stor del av bangården kommer att rustas upp eller bytas ut, bland annat med nya spår, växlar och kontaktledningar. Sandahls Entreprenad är med i arbetet med att uppgradera Värnamo bangård.

Omfattande markarbeten
Utförare av entreprenaden på Värnamo bangård är Strukton, som anlitat Sandahls Entreprenad för stora delar av arbetet. Bland annat kommer Sandahls att ansvara för markarbeten, samt att utföra kanalisationsarbeten som ska inrymma de stora mängder el- och signalkablar som behövs på området. Mikael Pålsson är projektledare på Sandahls:

– Vi fick uppdraget att utföra entreprenadarbeten på Värnamo bangård i början av 2023. Arbetena påbörjades för vår del i mars och kommer att pågå ända fram till dess att bangården är helt klar 2025.

Komplex miljö med höga säkerhetskrav
Att arbeta på en bangård är komplext och ställer höga krav på säkerheten. Tågtrafiken får inte störas, trafiken stoppas endast någon enstaka vecka.

– Sandahls Entreprenad har lång erfarenhet av arbeten med höga krav på säkerhet. Stora delar av vårt arbete sker nattetid när det går färre tåg, samtidigt innebär det sina utmaningar. Men vi har både rutiner och kompetens för denna typ av entreprenader, och allt sker med högt ställda säkerhetskrav för att skydda våra medarbetare, avslutar Mikael Pålsson.

Relaterade inlägg

Sandahls Logistik – ska bli Sveriges största fossilfria transportföretag

22 nov 2023

Sandahls Logistik tar ännu ett stort kliv i arbetet att bli Sveriges största fossilfria transportföretag.

MP Bolagen väljer Sandahls för ett flexibelt logistikupplägg

06 nov 2023

MP Bolagen Industri AB är ett ledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av kabelförläggningsmaterial till elbranschen. När de letade ny logistikpartner, med resurser att hantera bolagets stora och varierande godsvolymer, föll valet på Sandahls Logistik.

Information: Sweet Communication ringer på uppdrag av Sandahls Entreprenad

02 nov 2023

Denna uppringande verksamhet är godkänd och sanktionerad av Sandahls Entreprenad.