Kontakta oss gärna

Sandahls förvärvar Bure Equitys leasingverksamhet av lok

20 jan 2022

Sandahlsbolagen Sweden AB (”Sandahlsbolagen”) förvärvade idag 100% av aktierna i Bure Equity ABs (”Bure”) lokleasingverksamhet. Verksamheten har sedan 2012 drivits genom Bures helägda dotterbolag Investment AB Bure (”IABB”) och erbjudit uthyrning av lok till den svenska och norska gods- och järnvägsindustrin.

Sandahlsbolagen är privatägd transportkoncern inom logistik och entreprenad, koncernen har 700 anställda och verkar i Sverige. Sandahlsbolagen avser att nyttja den förvärvade lokverksamheten i sin egen järnvägstrafik.
”Det är en milstolpe för vår utveckling att vi nu i och med förvärvet av IABB får tillgång till sju kraftfulla, moderna och energieffektiva lokomotiv. Detta kommer att väsentligt öka kvaliteten och punktligheten för den järnvägstransport vi erbjuder våra kunder”, kommenterar Thord Sandahl, koncernchef för Sandahlsbolagen.

Bures lokleasingverksamhet etablerades i IABB 2012 för att leverera moderna lok till ett av Sveriges större uppdrag. Under åren har loken hyrts ut till både mindre utmanare samt ledande järnvägsföretag i Norden för transport av gods, främst träråvaror och järnmalm.
”Efter 10 intressanta år som lokägare har Bure idag avyttrat lokleasingbolaget IABB och lämnar därmed uthyrningsbranschen för lok. Jag är personligen stolt över hur vi de senaste åren har lyckats genomföra en omstart av IABB. Jag och teamet har arbetat hårt med att bygga en ny strategisk plan, fokusera på förstklassigt kundvärde och skapa en långsiktigt lönsam affärsmodell. Det har resulterat i att vi återigen har full uthyrning men nu med ett nytt tjänsteerbjudande till en diversifierad kundstock. Det är nu dags för nästa steg i IABBs utveckling och jag är glad över att ett framgångsrikt entreprenörsdrivet bolag som Sandahlsbolagen nu tar över stafettpinnen och ökar sitt engagemang i svensk järnvägssektor. Nu ser jag fram emot att följa Sandahlsbolagens framtida utveckling, om än från perrongen”, kommenterar Philip Nyblaeus, Vd IABB samt investeringsansvarig på Bure.

Parterna har valt att inte kommunicera värdet på aktieöverlåtelsen.

För vidare information:
Kontakt Bure
Henrik Blomquist, Vd Bure Equity AB (publ)
Henrik.blomquist@bure.se
Tfn 08-614 00 20

Kontakt Sandahlsbolagen
Thord Sandahl, Koncernchef Sandahlsbolagen Sweden AB
Thord.sandahl@sandahls.com
Tfn 0733736010

Om Bure
Bure är ett investmentföretag noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Portföljen bestod per den 31 december 2021 av tolv portföljbolag, varav sju noterade innehav. Affärsidén är att vara en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter. Genom djupt engagemang och värdedrivande initiativ och aktiviteter stöds verksamheterna till att bli framgångsrika i sina respektive affärer med målet att skapa långsiktigt uthållig totalavkastning till aktieägarna och att vara ett konkurrenskraftigt investeringsalternativ på marknaden.
För mer information om Bure, besök www.bure.se.

Om IABB
Investment AB Bure är ett modernt leasingbolag inom järnväg som sedan 2012 har bedrivit uthyrning av lok för den svenska och norska gods- och järnvägsindustrin. Genom innovativa finansieringslösningar och kundanpassade leasingtjänster kopplat till lok är målet att effektivisera och modernisera järnvägsbranschen.

Relaterade inlägg

Sandahls Logistik – ska bli Sveriges största fossilfria transportföretag

22 nov 2023

Sandahls Logistik tar ännu ett stort kliv i arbetet att bli Sveriges största fossilfria transportföretag.

MP Bolagen väljer Sandahls för ett flexibelt logistikupplägg

06 nov 2023

MP Bolagen Industri AB är ett ledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av kabelförläggningsmaterial till elbranschen. När de letade ny logistikpartner, med resurser att hantera bolagets stora och varierande godsvolymer, föll valet på Sandahls Logistik.

Information: Sweet Communication ringer på uppdrag av Sandahls Entreprenad

02 nov 2023

Denna uppringande verksamhet är godkänd och sanktionerad av Sandahls Entreprenad.