Kontakta oss gärna

Sandahls lägger grunden för elbussdepå i Skövde

04 okt 2023

Samhället är inne i en omställningsperiod, där hållbarhet är en viktig parameter. I många fordons- och transportsammanhang innebär detta elektrifiering. I Skövde påbörjades i slutet av 2022 bygget av en ny elbussdepå. Sandahls Entreprenad har anlitats som utförare av de omfattande mark- och betongarbeten som lägger grunden för depån.

Hållbart fokus
I augusti 2022 fick Sandahls Entreprenad uppdraget att utföra mark- och betongarbeten på Skövdes nya elbussdepå Timboholm. Uppdragsgivare var Brixly AB, som utför entreprenaden på uppdrag av byggherren Kreativa Hus. I slutänden är det Västtrafik som är verksamhetsutövare och som kommer att nyttja den nya depån.

Hela fastigheten omfattar 48 000 m2, varav depåbyggnaden är på cirka 3200 m2. Här planeras initialt för 80 elbussar, men med möjlighet att senare addera ytterligare 20 fordon. Bussarna kommer att kunna laddas med egen solenergi, från 4200 m2 solceller på taket. Här kommer också att finnas ett batterilager för att effektutjämna nätet.

Komplext men lyckat projekt
Sandahls inledde markarbetena i slutet av 2022. Nu närmar sig arbetena sitt slut, och Sandahls kan se tillbaka på ett lyckat, men komplext projekt. Mikael Pålsson är projektledare på Sandahls:

  • Förra året hade en besvärlig vinter och vår, med stora mängder nederbörd. I projektet blev vattenmängderna ett betydande problem, där vi fick ändra arbetsmetoder för att komma vidare. Men nu är vi inne i slutfasen av projektet, och beräknas vara klara under våren 2024.

Skövdes nya elbussdepå Timboholm beräknas att tas i bruk i maj 2024. Det är en pionjäranläggning som markerar starten för en hållbar, elektrifierad kollektivtrafik i Skövde.

Relaterade inlägg

Sandahls Logistik – ska bli Sveriges största fossilfria transportföretag

22 nov 2023

Sandahls Logistik tar ännu ett stort kliv i arbetet att bli Sveriges största fossilfria transportföretag.

MP Bolagen väljer Sandahls för ett flexibelt logistikupplägg

06 nov 2023

MP Bolagen Industri AB är ett ledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av kabelförläggningsmaterial till elbranschen. När de letade ny logistikpartner, med resurser att hantera bolagets stora och varierande godsvolymer, föll valet på Sandahls Logistik.

Information: Sweet Communication ringer på uppdrag av Sandahls Entreprenad

02 nov 2023

Denna uppringande verksamhet är godkänd och sanktionerad av Sandahls Entreprenad.