Kontakta oss gärna

Trafikverket anlitar Sandahls för inspektion av järnvägsbroar

25 okt 2022

I Sverige finns tusentals järnvägsbroar som varje dag trafikeras med godståg och persontrafik. Det är av högsta vikt att dessa broar är i gott skick, för att erbjuda säkra och pålitliga transportvägar. Trafikverket ansvarar för landets järnvägsbroar och anlitar Sandahls för en del av de regelbundet återkommande inspektioner som varje bro ska passera.

Järnvägsbroar är ett stort samhällsintresse

Att bygga en ny järnvägsbro är en kostsam och resurskrävande investering, som dessutom kan ha stor påverkan på trafikflödena. Det är därför ett stort samhällsintresse att se till att broarna får så lång livslängd som möjligt. Att järnvägsbroarna är i gott skick är också viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt, då de dagligen utsätts för stora belastningar.

Trafikverket är den myndighet som ansvarar för underhåll och reparation av Sveriges järnvägsbroar. Det är viktigt att upptäcka skador i tid, då mindre sprickor är lätta att avhjälpa. Har skadan fått utvecklas kan det istället vara ett komplicerat och kostsamt arbete att åtgärda den.

Regelbunden inspektion avgörande

För att ha uppdaterad statistik om broarnas skick måste varje bro inspekteras med jämna intervall. I södra Sverige, i detta fallet söder om Jönköping, anlitar Trafikverket Sandahls för inspektion av samtliga järnvägsbroar. Lars-Olof Andersson är nationell samordnare för underhåll järnvägsbroar på Trafikverket:

– Enligt regelverket ska varje bro inspekteras minst vart sjätte år. I region syd, som har cirka 1100 järnvägsbroar, innebär det att vi varje år låter inspektera cirka 350 broar. Sedan 2018 anlitar vi Sandahls som ensam entreprenör för att genomföra våra inspektioner i syd.

Syftet med en broinspektion är att få en god bild av skicket, för att sedan avgöra behovet av eventuell reparation. Skicket på bron sätts i en fördefinierad skala TK0 till TK3, där 0 betyder ingen åtgärd och 3 innebär att det finns ett omedelbart behov av åtgärd.

Inspektioner med höga betyg

Sandahls broinspektioner innefattar en noggrann genomgång av hela bron på handnära avstånd. Den visuella inspektionen omfattar allt från att identifiera sprickbildningar till att upptäcka korrosion. Varje moment fotodokumenteras med Hasselbladskameror med bra optik, samt vid behov även med hjälp av drönare. Efter avslutad inspektion rapporterar Sandahls brons skick till Trafikverkets databas BaTMan – Bridge & Tunnel Management.

– Från Trafikverkets håll är vi mycket nöjda med Sandahls inspektioner. Vi upplever att de är kunniga inom sitt område och att de har en hög grad av innovationsförmåga. Vi betygsätter alla våra leverantörer och där fick Sandahls 4,7 på en femgradig skala när inspektionerna för 2021 kvalitetsbedömdes. Det är ett utmärkt betyg, avslutar Lars-Olof Andersson.

Relaterade inlägg

Svenska Retursystem väljer Sandahls som logistikleverantör

08 feb 2024

DHL och Sandahls kommer att ansvara för Svenska Retursystems transporter inom Sverige med start den 1 maj. Det står klart efter en upphandling av retursystemets inrikestransporter.

Real Rail Sweden förvärvar Tågfrakt Produktion Sverige

12 dec 2023

Real Rail Sweden AB har förvärvat samtliga aktier i tågoperatören Tågfrakt Produktion Sverige AB. Förvärvet är ett naturligt steg för Real Rails utveckling inom järnvägsområdet.

Pris och villkorsjusteringar inför 2024

01 dec 2023

Sandahls satsar framåt mot 2024 med fortsatt stort fokus på hållbarhet och ambitionen att leverera fossilfria transporter när vi går in i år 2026.