Kontakta oss gärna

Vikten av att rapportera farligt avfall

20 sep 2022

Det kan låta självklart att farligt avfall hanteras på ett säkert och lagenligt sätt. Men vad en del företag missar är omfattningen av rapporteringsskyldigheten. Faktum är att de flesta verksamheter dagligen hanterar sådant som kan klassificeras som farligt avfall. Här beskriver vi vikten av att rapportera enligt de nya reglerna.

Vad är farligt avfall?
EU beslutade redan 2018 om att revidera avfallslagstiftningen, med det uttryckliga målet att minska avfallsmängderna, öka återanvändningen av produkter, öka återvinningen och få till stånd en förbättrad avfallshantering. Allt för att öka kretsloppstänket och hushålla bättre med jordens begränsade resurser.

Farligt avfall är ett samlingsbegrepp för sådant avfall som kan utgöra en risk för liv och hälsa och som kan ha en skadlig påverkan på miljön. Inom definitionen faller många kemikalier och gifter, men även en rad vanliga produkter som många företag hanterar i sin dagliga verksamhet. Nedan ser du några exempel från olika typer av verksamheter:

• industri (kemikalier, oljefilter, förorenat slam)
• kontor (lysrör, elektronik, batterier)
• jordbruk (spilloljor, växtskyddsmedel)
• frisör- och skönhetssalonger (farliga kemikalierester)
• bygg (färgrester, elavfall, pcb)
• bilverkstäder (spillolja, oljefilter, bilbatterier)

Nya krav på rapportering
Sedan tidigare finns krav på företag att anteckna farligt avfall som uppstår i verksamheten. Denna information ska sparas i minst tre år och finnas tillgänglig för miljö- och hälsoskyddskontoret. 2020 tillkom krav på att rapportera in anteckningarna om farligt avfall till ett nytt digitalt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Anledningen till rapporteringskraven handlar om att Sverige behöver redovisa statistik kring farligt avfall till EU. Alla verksamheter där det uppstår farligt avfall omfattas av de nya reglerna. Sedan januari 2022 utgår en miljösanktionsavgift om 5000 kr för felaktig eller utebliven rapport.

Hur går rapporteringen till?
Hantering av farligt avfall ska antecknas innan transporten påbörjas och registreras i Naturvårdsverkets digitala avfallsregister senast två arbetsdagar efteråt. Rapportering ska ske per avfallstyp och omfatta:

1. Var avfallet har producerats
2. Datum när avfallet transporteras bort
3. Hur avfallet transporteras
4. Transportör
5. Avfallets vikt
6. Mottagare och plats för hanteringen

Det finns flera sätt att rapportera ert farliga avfall:

• Logga in på Naturvårdsverkets e-tjänst med hjälp e-legitimation
• Anslut era administrativa system direkt till Naturvårdsverkets system via ett API (integration)
• Anlita ett godkänt ombud för att sköta er rapportering

Anlita Sandahls som ombud för farligt avfall
Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att ta reda på vilket farligt avfall som förekommer och om vilka skyldigheter ni har. För att underlätta för er, och minska risken för fel, kan ni istället anlita Sandahls som ombud för farligt avfall. Sandahls har alla system och tillstånd som krävs och bistår gärna med både rapportering och transport/hantering av ert farliga avfall. På så vis kan ni vara trygga med att allt sker enligt aktuella lagar och krav.

För att Sandahls ska kunna bli ert ombud behöver du ladda ner en fullmakt.
Skicka er underskrivna fullmakt till entreprenad@sandahls.com

Relaterade inlägg

Trafikledare till Real Rail sökes

17 maj 2023

Vill du arbeta i ett företag som har bestämt sig för att leda utvecklingen mot fossilfria dörr till dörrtransporter? Kom då till oss på Real Rail Sweden, en del av Sandahlsbolagen Sweden AB! På Sandahlsbolagen Sweden AB har vi nämligen bestämt oss. Vi ska redan 2025 möta 2030 års legala krav vad gäller transporters påverkan […]

Grönare leveranser när Plannja inleder samarbete med Sandahls Logistik 

10 maj 2023

Efter 40 år byter Plannja logistikpartner till Sandahls Logistik. Det nya samarbetet är en viktig del i Plannjas miljö- och hållbarhetsarbete och berör de cirka 12 800 kollin som levereras till kund per månad.

CE chaufför på Sandahls Logistik AB med placering i Luleå

08 maj 2023

Vi söker dig för tjänsten som CE chaufför på Sandahls Logistik AB med placering i Luleå.